164270. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szbusztituált 1,2,4-triazolok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 164270 Bejelentés napja: 1972. VII. 21. (LE-662) Olaszországi elsőbbsége: 197 LVR 22.(42 964 A/71) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. Nemzetközi osztályozás: C 07 d 55/06 *iüt*L Bejelentés napja: 1972. VII. 21. (LE-662) Olaszországi elsőbbsége: 197 LVR 22.(42 964 A/71) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. Ol TAL H ISZAGOS .ALMANY IVATAL I Bejelentés napja: 1972. VII. 21. (LE-662) Olaszországi elsőbbsége: 197 LVR 22.(42 964 A/71) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. ' - - .. Feltalálók: Omodei-Sale' Amedeo, vegyész, Pifferi Giorgio, vegyész, Consonni Pietio, vegyész, Diena Alberto, gyógyszerész, Milánó Roselli del Turco Bonaccorso, gyógyszerész, Saienne (Varese) Olaszország Tulajdonos: Gruppo Lepetit S. p. A., Milano, Olaszország Eljárás szubsztituált 1,2,4-tiazolok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új, gyógyászatilag aktív (I) általános képletű l-alkil-3,5-diszubsztituált-1,2,4-triazol-származékok előállítására, mely képlet­ben RésR! egymástól függetlenül fenil- vagy egy vagy több rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncú alkoxi-, halogén-(rövidszénláncú)-alkilcso­porttal vagy halogénatommal szubsztituált fenilcsoportot jelent, bár mindkettő egy­szerre nem jelenthet szubsztituálatlan fenilcsoportot, és R2 1—4 szénatomos rövidszénláncú alkilgyö­köt jelent. Az előzőekben említett vegyületek igen jelentős a központi idegrendszerre gyakorolt depressziós aktivitással rendelkeznek. Ez a gyógyászati aktivitás ugyanakkor nagyon csekély mértékű toxikussággal párosul. A vegyületek előnyben részesített csoportjában az R és Rj gyököknek legalább egyike, egy orto helyzetben a fentiek szerint szubsztituált fenil gyűrűt jelent, míg R2 metilcsoportot jelent. A jelen találmány 1,2,4-triazol vegyületeinek előállítására szolgáló általános eljárás, a (II) általános képletű vegyületeknek a (III) általános képletű vegyületekkel való reakcióját foglalja magában, mely képletekben 10 15 20 25 30 RésRj a fentiekkel azonos jelentésű, R3 és R4 közül az egyik hidrogénatomot, a másik pedig rövidszénláncú alkilcsoportot jelent, CX halogénkarbonil- vagy imidát-csoport, és Y egy =NH csoportot jelent, és ha CX imidát-csoport, Y oxigénatomot is jelent­het. Az eljárás, mellyel az 1,2,4-triazol származéko­kat előállíthatjuk, lényegében egy kondenzációs reakció, melynek során a CX és az Y reagáló csoportok természetétől függően víz, ammónia, alkohol, vagy ezeknek keveréke képződik mellék­termékként. A reakció menetét az (S) séma mutatja be: Ennek a kondenzációs reakciónak jellegzetes kiviteli módja szerint a két reagenst oldószer nélkül több órán át 80 és 100 C° közötti hőmérsékleten melegítjük. A reakció sebességének fokozására az Rr CX általános képletű vegyületet előnyösen feleslegben alkalmazhatjuk. Néhány esetben, ha a két komponenst bomlás nélkül nem tudjuk megolvasz­tani, magas forráspontú inert szerves oldószert alkalmazhatunk, mint például xilolt, halogénezett aromás szénhidrogéneket, N,N-dimetilformamidot és hasonlókat. A dklizációs sebesség meggyorsítására előnyösen alkalmazhatunk katalitikus mennyiségben savakat, mint például p-toluolszulfonsavat vagy 164270

Next

/
Thumbnails
Contents