164262. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa-karboxi-benzilpenicillin előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 164262 JJ^fL Nemzetközi osztályozás: «S§ Bejelentés napja: 1972. V. 05. (11-95) C 07 d 99/22 ^^ Lengyelországi elsőbbsége: 1971. V. 05 (P-147 958) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1973. VIII. 28. ' HIVATAL Megjelent: 1975. VII. 31. Feltalálók: Cieslak Jerzy, Prof. vegyészmérnök, Mikolajczyk Jerzy vegyészmérnök, Domaradzki Maciej vegyészmérnök, Varsó, Lengyelország Tulajdonos: Instytut Przemyslu Farmaceutycznego Varsó, Lengyelország Eljárás a-karboxi-benzilpenicillin előállítására 1 A találmány tárgya új eljárás az I általános képletű a-karboxi-benzilpenicillin előállítására, ahol X halogén-atomot, alkáli- vagy alkáliföldfém-atomot jelent. Az a-karboxi-benzilpenicillin preparálására az 5 ismert és alkalmazott eljárások a szabad fenil-ma­lonsav vagy annak valamely monoésztere 6-amino­-penicillánsawal végzett kondenzálásán, illetve a védő észtercsoport ezt követő eltávolításán alap­szanak, abban az esetben, ha a monoésztert a 10 kondenzálásnál. Ha a szabad fenil-malonsav reakcióképes szárma­zékait alkalmazzák a kondenzációnál, mint az 1 133 886 számú Nagy-Britanniai szabadalmi leírás szerint a kapott a-karboxi-benzilpenicillin mindig 15 szennyezve van a szabad fenil-malonsav reakció­képes származékainak dekarboxileződése folytán képződő benzüpenicillinnel. Az a-karboxi-benzilpenicillin megfelelő mono­észterei, mint közbenső termékek, nagyobb kiter- 20 meléssel és tisztasággal állíthatók elő, ha a fenil-malonsav monoészterének reakcióképes származékait alkalmazzák, mint az ismert az 1 004 670 számú Nagy-Britanniai szabadalmi leírás­ból, bár ez esetben a szintézis további lépései 25 számos problémát okoznak. Az a-karboxi-benzilpenicillin észtereiből -mint intermedierekből - kiindulva a szabad sav vagy sói előállítására az ismert eljárások vagy drága palládium katalizátort igénylő, rossz kitermelésű és 30 viszonylag nehézkes hidrogenolizisen -lásd a 3 492 291 számú Amerikai Egyesült Államok-beli szabadalmi leírást -vagy a szabad savat adó hidrolízisen alapszanak, utóbbinál jelentős szennyeződés mutatkozik a reakcióközegben képződő alkohol vagy fenol formájában. Az általunk kidolgozott eljárás lehetővé teszi az a-karboxi-benzilpenicillin előállításánál jelentkező fenti nehézségek kiküszöbölését. A találmány tárgya eljárás I általános képletű a^carboxi-benzilpenicillin - ahol X hidrogénatomot, alkáli- vagy alkáliföldfématomot jelent-, valamint fiziológiailag elfogadható sói előállítására 6-amino­-penicillánsav és valamely fenil-malonsav-származék kondenzálása útján. A találmány értelmében úgy járunk el, hogy a kondenzáláshoz valamely II általános képletű, nitrogénatomjában Rt és R 2 csoporttal szubszti­tuált fenil-malonsav-monoamid - ahol Rt és R 2 hidrogénatomot, 1-3 szénatomot tartalmazó alkil­-csoportot, így metil-, etil- vagy propil-csoportot, vagy dkloalkil-csoportot, így ciklopentil-, ciklo­hexil- vagy cikloheptil-csoportot, vagy fenil-csopor­tot, vagy rövidszénláncú alkil-fenil-csoportot, így benzil-csoportot jelent, és jelentésük azonos vagy eltérő lehet -valamely reakcióképes származékát, így előnyösen klórhangyasav-(rövidszénláncú)-alkil­észterrel alkotott vegyes anhidridjét használjuk, 164262

Next

/
Thumbnails
Contents