164257. lajstromszámú szabadalom • Propinil-származékokat tartalmazó kártevőirtószerek és eljárás a hatóanyag előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. III. 10. (HO—1461) Svájci elsőbbsége: 1971. III. 19. (4121/71) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. 164257 Nemzetközi osztályozás : A 01 n 9/02; C 07 c 41/10 Feltalálók: Chodnekar Madhukar Subraya vegyész, Basel, Pfiffner Albert vegyész, Pfaffhausen, Rigassi Norbert vegyész. Arlesheim, Schwieter Ulrich vegyész, Reinach, Suchy Milos vegyész, Pfaffhausen, Svájc Tulajdonos: F. Hoffmann-La Roche et CO. Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Propinil-szárinazékokat tartalmazó kártevőirtószerek és eljárás a hatóanyag előállítására Találmányunk propinil-származékokat tarltal­rnazó kártevőirtószerekre és a hatóanyag kémiai előállítási eljárására vonatkozik. A szokásos rovarirtószerek (pl. karbamátok, piretrinek, klórozott szénhidrogének vagy fosz­forsav- vagy tiofoszforsav-származékok) nem al­kalmazhatók minden fenntartás nélkül, mivel maradványaik az élelmiszerekbe kerülnek. Mint­hogy az emlősök szervezete nyilvánvalóan kép­telen valamennyi fent említett rovarirtószer tel­jes lebontására, ezen anyagok alkalmazása az ember vagy emlősállatok közvetlen károsodásá­hoz vezethet. Azt találtuk, hogy a szokásos rovarirtószerek hatékonysága juvenilhormonhatású vegyületek­kel — beleértve ovicid és/vagy steriláns hatást — mintegy kétszeresére-tízszeresére vagy ennél is jobban fokozódik. Ezáltal azonos hatás a szo­kásos rovarirtószer mindössze 10—-15%-as meny­nyiségével érhető el és így a rovarirtószer ma­radványai elviselhetőbb mértékre csökkennek. A fenti típusú kombináció további előnnyel is rendelkezik: az inszekticid hatás lejátszódása után a juvenilhormonhatás jut érvényre, a ge­nerációs folyamat megszakad és az állatok köz­vetett úton elpusztulnak. A juvenilhormonhatású vegyületek az állati szervezet hormon-rendsze­rébe avatkoznak be. így pl. rovaroknál meg­zavarják az imágóvá való átalakulást, a fejlődő­képes tojások lerakását és a lerakott tojások 10 kifejlődését. E vegyületek gerinces állatokra nézve gyakorlatilag nem mérgezőek, toxicitásuk 1000 mg/kg feletti érték és könnyen lebontha­tók. A felhalmozódás veszélye tehát kizártnak tekinthető. A gyorsan fellépő inszekticid hatáshoz járul a juvenilhormonhatás, mely a következő popu­láció kifejlődését megzavarja és így adott eset­ben az egyes permetezések közötti időtartam meghosszabbítható. Találmányunk (I) általános képletű vegyüle­teket tartalmazó kártevőirtószerekre és ezek elő­állítására vonatkozik (mely képletben ]5 R: jelentése hidrogénatom vagy propinil­oxi-csoport; R2 jelentése propiniloxi-csoport, vagy Rí és R2 együtt kis szénatomszámú alki­léndioxi-csoportot alkotnak; 20 R3 és R 4 jelentése hidrogénatom vagy kis szén­atomszámú alkil-csoport; R5 jelentése hidrogénatom. E vegyületek juvenilhormonhatással rendel-25 kéznek és szokásos rovarirtószerek (pl. karbamá­tok, piretrinek, klórozott szénhidrogének, fosz­forsavészterek vagy tiofoszforsavészterek) hatá­sának szinergizálására képesek. Az ilyen, egy vagy több (I) általános képletű vegyületet és egy 30 vagy több szokásos rovarirtószert tartalmazó 164257

Next

/
Thumbnails
Contents