164256. lajstromszámú szabadalom • Propargil-származékokat tartalmazó kártevőirtószer és eljárás a hatóanyag előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VIII. 04. (HO—1315) Svájci elsőbbsége: 1969. VIII. 05. (11.849/69) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. 164256 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 1/18; A 01 n 9/24 Feltalálók: Chodnekar Madhukar Subraya vegyész. Basel, Pfiffner Albert vegyész, Arlesheim, Rigassi Norbert vegyész, Arlesheim, Schwieter Ulrich vegyész, Reinach, Suchy Milos vegyész, Basel, Svájc Tulajdonos: F. Hofímann-La Roche et CO. Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Propargil-származékokat tartalmazó kártevőirtószer és eljárás a hatóanyag előállítására Találmányunk új propargil-származékokat tar­talmazó kártevőirtószerekre és e vegyületek előállítására vonatkozik. A találmány szerinti új propargil-származé­kok az (I) általános képletnek felelnek meg, (mely képletben Rí jelentése metil- vagy etil-csoport; R2 és R3 jelentése hidrogénatom, metil- vagy etil-csoport; R4 jelentése hidrogénatom vagy metil-cso­port; R5 és Rß jelentése hidrogénatom vagy kis szén­atomszámú alkil-csoport; R7 és Rs jelentése hidrogénatom, metil- vagy etil-csoport; R9 jelentése hidrogénatom, kis szénatom­számú alku-, kis szénatomszámú alke­nil-, kis szénatomszámú alkinil- vagy kis szénatom-számú ariloxWsis szén­atomszámú alkil-csoport; X jelentése oximetilén-csoport, melyben a metilén-csoport adott esetben metil­vagy etil-csoportot hordozhat; vagy oxikarbonil-jcsoport; A jelentése hidroxi-csoport; B jelentése klór-, bróm- vagy jódatom, vagy A és B együtt szén-szén-kötést, oxigén­vagy kénhidat képezhetnek; m és n jelentése 0 vagy 1). A találmányunk tárgyát képező eljárás sze­rint az (I) általános képletű vegyületeket oly módon állíthatjuk elő, hogy a) valamely (II) általános képletű vegyületet 5 (mely képletben Rí, R2, R3, R4, R5, Rß, R7> Rs, R^ X, m és n jelentése az [I] általános képletnél megadott) valamely (III) általános képletű ve­gyületté [mely képletben Rí, R2, R3, R4, R5, Rß, R7, Rg, Rg, X, m és n jelentése az (I) képletnél 10 megadott] epoxidálunk; vagy b) valamely (II) általános képletű vegyületet valamely (IV) általános képletű vegyületté hid­roxihalogénezünk [mely képletlben Rí, R2, R3, R4, R5, Rß, R7, Rg, Rg, X, m és n jelentése az (I) ál-15 talános képletnél megadott és Z jelentése klór-, bróm- vagy jódatom); vagy c) valamely i(III) vagy (IV) általános képletű vegyületet egy (V) általános képletű vegyületté episzulfidálunk [mely képletben Rí, R2, R3, R4, 20 R5, Rß, R7, Rs, Rg, X, m és n jelentése az (I) képletnél megadott]; vagy d) valamely (IV) általános képletű vegyületet egy (III) általános képletű epoxiddá alakítunk; vagy 25 e) valamely (VI) általános képletű vegyületet valamely (VII) általános képletű vegyülettel [mely képletekben Rí, R2, R3, R4, R5, Rß, R7, Rs> Rg és m és n jelentése az (I) képletnél meg­adott; K és J közül az egyik klór-, bróm- vagy 30 jódatomot és a másik hidroxi-csoportot jelent; E 164256

Next

/
Thumbnails
Contents