164238. lajstromszámú szabadalom • Frekvenciajelforrás különösen kétvezetékes távadókhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. II. 02. Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. (GA-1077) 164238 Nemzetközi osztályozás: G 05 f 1/10 Feltalálók: Dányi Dezső okleveles villamosmérnök 20%, Bertalan Gábor okleveles villamosmérnök 20%, Máthé László okleveles villamosmérnök, 20%, Mucsi Sándor okleveles villamosmérnök 20%, Oláh Sándor okleveles villamosmérnök 20%, Budapest Tulajdonos: GAMMA Művek, Budapest Referenciajelforrás különösen kétvezetékes távadók-hoz 1 2 A találmány olyan feszültségstabilizáló áramkör, amely referencia jelforrásként használható előnyösen olyan készülékekben, ahol a stabili­zálásra csak igen kis teljesítmény áll rendelkezés­re. Előnyösen alkalmazható a folyamatszabályozási 5 célokra szolgáló kétvezetékes távadókban, ahol a referencia feszültséget a jeláramból kell előállítani. Műszerek áramköreiben referencia áramforrás­ként általában zenerdiódát alkalmaznak. Ismeretes, hogy ahhoz, hogy a zenerdiódák stabilizálási 10 jósága kielégítő legyen, a rajtuk átfolyó nyugalmi áram el kell, hogy. érjen egy minimális értéket, amelynek nagysága néhány milliamper. A szabályozástechnikában használt referencia­-jelforrásoknál a stabilizálás jóságát kétfokozatú 15 zenerdiódával növelik és a zenerdiódák feszült­ségének hőmérséklet függését soros diódákkal kompenzálják, (lásd Dányi-Telkes: Szabályozó berendezések c. könyv 6.3. 1. fejezetét.) Kétvezetékes távadók tápfeszültsége üzem 20 közben nagymértékben változik és a táplálásuk a jeláramból történik. A távadóban levő nagypontos­ságú referenciajelforrásnak a tápfeszültségváltozásra nagymértékben érzéketlennek kell lennie, az áramfogyasztása pedig nem haladhatja meg a 25 néhány tized milliampert. A találmánnyal a kitűzött célt oly módon valósítjuk meg, hogy a zenerdióda feszültségének hőmérsékletváltozását, a zenerdiódával azonos félvezető anyagból készült npn típusú tranzisztor 30 bázis-emitter diódájával kompenzáljuk és a zener­dióda munkaellenállásának térvezérlésű tranzisztor source-drain elektródái közötti ellenállását hasz­náljuk fel. Az npn tranzisztor kollektor elek­tródája a térvezérlésű tranzisztor vezérlő elek­tródájával van összekötve, ami egy olyan belső visszacsatolást eredményez, amely a tápfeszültség növekedésekor a zenerdiódával sorbakapcsolt ellen­állást növeli, mindaddig amíg a zenerdióda könyökfeszültségének megfelelő igen kis zeneráram folyik. A találmány tehát egy referencia jelforrást előállító feszültségstabilizáló áramkör, amelyben a bemenő feszültségforrásra sorosan kapcsolt tér­vezérlésű erősítő fokozat zenerdióda és npn típusú félvezetőből készült erősítő fokozat van rákötve. Meghatározója, hogy a zenerdióda anódja a térvezérlésű fokozat source elektródájához, a katódja pedig az npn típusú félvezető erősítő fokozat bázisához van kötve, továbbá, hogy a térvezérlésű erősítő fokozat vezérlő elektródája az npn típusú félvezető erősítő fokozat kollektorához van kötve. Az áramkör belső impedanciáinak illesztése érdekében a gyakorlatban szükség lehet a tér­vezérlésű tranzisztor source-vezérlő, illetve az npn tranzisztor emitter-bázis elektródáit áthidalni egy-e gy ellenállással. Az áramkör kimenő kapcsai a zenerdióda anódelektrődája és az npn tranzisz­tor emitter elektródája. 164238

Next

/
Thumbnails
Contents