164237. lajstromszámú szabadalom • Univerzális forgóváz himba és surlódó alkatrészek nélkül, vasúti járművekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 164237 Bejelentés napja: 1972. III. 20. Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. (GA-1084) Nemzetközi osztályozás: B 61 f 5/00, B 61 f 3/00 Feltalálók: Gáspár György, főkonstruktőr, Juhász Ernő tervező-csoportvezető, Zupán Péter gyártmánytervező, Budapest Tulajdonos: Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár, Budapest Univerzális forgóváz himba és súrlódó alkatrészek nélkül, vasúti járművekhez 1 2 A találmány vasúti járművek forgóvázának, különösen a járműszekrény és a forgóváz közötti rugalmas kapcsolatnak szerkezeti kialakítására vonatkozik. A vasúti járművek igen fontos szerkezeti egysége a rugózatlan futóműhöz ún. primer rugózással kapcsolódó forgóváz és a kocsiszekrény közötti kapcsolat, mely alapvetően és elsősorban a kocsiszekrény felfüggesztéssel, illetve feltámasz­tással egy egységet képező ún. szekunder rugózási rendszerből áll. A szóbanforgó szerkezeti egység elsődleges feladatai a következők: a járműszekrény lágy függőleges rugózásának a biztosítása, - a pályatestről és a forgóvázról a járműszekrényre átadódó keresztirányú dinamikus erőhatások csökkentése, illetve a keresztirányú elmozdulások felvétele, vagyis megfelelő keresztirányú rugózás biztosítása stabilizáló hatás mellett, -továbbá a jármű hosszirányú vontató- vagy fékező erőinek átadása a forgóváz és a járműszekrény között és megfordítva, -végül a forgóváz befeszülésmentes beállásának biztosítása pályaívekben. A fentiekben felsorolt feladatok ellátására már korábban kialakultak a vasúti járművek kiforrott szerkezeti egységei, éspedig a forgócsapos-csúszó­támos kapcsolat, valamint a rugóval alátámasztott és felfüggesztett, keresztirányú lengésre is alkalmas kereszthimba. A forgócsapos és kereszthimbás forgóvázak számos, igen különböző konstrukcióban jelentek meg az idők folyamán és a maguk idején megfeleltek az akkori követelményeknek. Általá­nos hátrányként jelentkezett azonban ezeknél a megoldásoknál a konstrukció bonyolultsága, 5 költséges volta, a kopás folytán a korlátozott élettartam, a súrlódó elemek következtében bizonytalan mechanikai jellemzők, nagy karban­tartási és fenntartási költségek, továbbá a viszony­lag nagy súly-, illetve helyfoglalási igény. 10 A fentiekben vázolt, a már hagyományosnak mondható forgóváz megoldások előzőekben fel­sorolt hátrányait különböző kombinált mechanikus vagy pneumatikus megoldásokkal igyekeztek ki­küszöbölni. A kombinált mechanikus forgóvázak-15 nál a konstrukciós erőfeszítések több esetben javulást eredményeztek bizonyos szempontból, de valamennyi követelmény szempontjából nem voltak megfelelőek. így ismeretesek oly forgóváz konstrukciók, 20 amelyeknél a járműszekrény alátámasztására himbaszerkezet nélkül, tengelyükre merőlegesen is igénybevett csavarrugókat (flexicoil) alkalmaztak. Ennél a megoldásnál a csavarrugók megfelelő függőleges rugózást adtak és biztosították a 25 keresztirányú visszatérítő erőt, de túl nagy ellenállást képviseltek pályaívekben, a kanyarba­állásnál és az ébredő rugóerők túl nagy nyom­karima-nyomásokat és fokozott nyomkarima- és sínkopást eredményeztek. Ennek csökkentésére 30 egyes megoldásoknál csúszótámos, vagy ingafel-164237

Next

/
Thumbnails
Contents