164220. lajstromszámú szabadalom • Elpárologtató hőcserélő

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. VII. 16. (EE—1927) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. V. 31. 164220 Nemzetközi osztályozás: F 28 d 5/00 S Feltaláló: Winter János gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Energiagazdálkodási Intézet, Budapest Elpárologtató hőcserélő A találmány hőcserélő, belső válaszfallal el­látott zárt — szelvényű csatornákból kiképez­ve, mely alkalmas arra, hogy a csatornát kö­rülvevő közegből hőt vonjon el ezáltal, hogy a csatorna belsejében levő telített folyadék a két közeg közötti hőmérsékletkülönbség hatásá­ra forrás közben elpárolog. A szakirodalomban az ilyen típusú hőcserélőket legátalánosabban csöves elpárologtatónak nevezik. Ezekre jellemző a jó hőátadás és ezzel összefüggésben az alkal­mazható nagy hőáramsűrűség. Csöves elpárologtatók vízmentes, ferde, vagy függőleges elrendezésű, alkalmas keresztmet­szetű egyenes, vagy görbült csövekből kiképzett hőcserélő elemiekből vannak összeállítva. Az energetikai rendszerben való alkalmazásuk sze­rint megkülönböztethetőek kényszerkeringteté­sű, elárasztott ós száraz rendszerű elpárologta­tók. Kényszerkeringtetésű és elárasztott rend­szerű elpárologtatókban a bevezetett folyadék mennyisége meghaladja a hőcsere folyamán el­párolgó folyadék mennyiségét. Ebből követke­zik, hogy a csövekben a gőz és a folyadék ke­verten, mint kétfázisú közeg áramlik. A gőz­fázis növekedésével romlik a hőátadás, ami egy az optimálisnál rosszabb, a hőcserélőre vonat­kozó hőátadási tényezőben jut kifejezésre. Szá­raz elpárologtatónál a hőcserélőbe bevezetett folyadék mennyisége megegyezik a hőcsere fo­lyamán elpárolgó folyadék mennyiségével és így a hőcserélőből telített, vagy túlhevített gőz lép ki. Ez a hőcserére és így a hőcserélő elem át­lagos hőátadási tényezőjére nézve azt jelenti, hogy a cső hossza mentén folyamatosan csök-5 ken a folyadék által nedvesített felület, vagyis az eJpárolgásra jellemző jó hőátadásban részt­vevő felület. Az elpárolgás oldali hőátadási tényező optimá­lisnál kisebb értéke hőcserélőknél a nagyobb 10 beépített hőátadó felülétek, vagy bonyolultabb szerkezetű hőcserélők, mint például a nyaláb­csöves, vagy a permetezett elpárologtatók, al­kalmazásában jelentkezik. 15 A találmány zártszelvényű csatornából álló hőcserélő, illetve hőcserélő elem, melyben a csatorna szelvényéből egy szilárd fallal elhatá­rolt mellékcsatorna van kiképezve. A csatorna fala és a mellékcsatornát a csatornából elhatá-20 roló válaszfal között a csatorna teljes hosszá­ban végigfutó folyamatos, vagy szakaszos rés van kiképezve, mely a két elhatárolt teret össze­köti. Előnyös megoldást jelent, ha a mellék­csatorna szelvényének területe a csatorna hossza 25 mentén alkalmasan változik. Ugyancsak előnyös megoldást jelent, ha a rés mérete a csatorna hossza mentén alkalmasan változik, továbbá, ha a rés mérete állítható, vagy a rés, a válaszfal rugalmassága, vagy annak rugalmas megtámasz-30 tása következtében a válaszfal két oldalára ható 164220

Next

/
Thumbnails
Contents