164202. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-(furilmetil)-3-hidroxi-morfinánok és származékaik előállítására

SZABADALMI 164202 MAGYAR NÉPKÖZTAKSASÁG LEÍRÁS (é) Bejelentés napja: 1972. V. 11. (BO—1372) Nemzetközi osztályozás: C 07 d 43/28 ^r Közzététel napja: 1973. VIII. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1975. VII. 31. Feltalálók: Dr. Merz Herbert vegyész, Dr. Langbein Adolf vegyész, Dr. Wick Helmut orvos, Dr. Stockhaus Klaus biológus, Ingelheim am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: C. H. Boehringer Sohn cég, Ingelheim am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás N-(furilmetil)-3-hidroxi-morfinánok és származékaik előállítására A jelen bejelentésünk napja után nyilvános­ságra jutott 162 947 lajstromszámú magyar sza­badalmi leírásiban eljárást ismertettünk az új I általános képletű N-(furilmetil)-3-hidroxi-mor­finánok és savaddíciós sóik előállítására. Ebben 5 a képletben R hidrogénatomot vagy metil- vagy acetilcso­portot és Rí hidrogénatomot vagy metil- vagy etilcso- 10 portot jelent. Az I általános képletű vegyületek közül külö­nösen előnyösek azok, amelyek képletében R hidrogénatomot képvisel. 15 Azt találtuk, hogy az I általános képletű ve­gyületek egy II általános képletű nor-mofinán­ból — ebben a képletben R' hidrogénatomot vagy alkil-, aralkil- vagy acilcsoportot jelent — kiindulva az ismertetett 4 eljárásváltozaton fe- 20 lül még a következő további eljárásváltozatok­kal is előállíthatók: a) A II általános képletű nor-morfinánt egy IX általános képletű ammóniumsóval — ebben 25 a képletben Z hidrogénatomot vagy metil- vagy etilcsoportot vagy valamely hidrogénatommá vagy metil- vagy etilcsoporttá átalakítható szub­sztituenst, például karboxil-, formil-, bidroxi­metil-, acetil- vagy formilmetilcsoportot, vagy 30 halogénatomot, előnyösen klór- vagy brómato­mot, és A" szerves vagy szervetlen savaniont jelent — reagáltatva előállítunk egy IV álta­lános képletű vegyületet — ebben a képletben R' és Z a fenti jelentésűek —, és ha így olyan IV általános képletű vegyületet kapunk, amely­nek képletében Z jelentése nem azonos Rí fenti jelentésiével, akkor a Z által képviselt szubszti­tuenseket hidrogénatommá vagy metil- vagy etilcsoporttá alakítjuk át. Nevezetesen azokat a IV általános képletű vegyületeket, amelyek képletében Z karboxilcsoportot jelent, például dekarboxilezéssel átalakíthatjuk a IVa általános képletű származékokká, amelyek képletében Rí hidrogénatomot jelent. Azok a IV általános kép­letű vegyületek, amelyek képletében Z formil-, hidroximetil-, acetil- vagy formilmetilcsoportot jelent, redukcióval átalakíthatók olyan IVa általános képletű vegyületekké, amelyek képle­tében Rí metil- vagy etilcsoportot jelent. Ezt a redukciót az irodalomból ismert módszerekkel, például katalitikus hidrogénezéssel, nátriummal és alkohollal vagy cinkkel és ecetsavval való redukcióval vagy Wolff—Kishner-féle módszer­rel Végezhetjük. Azok a IV általános képletű vegyületek, amelyek képletében Z halogénato­mot, előnyösen klór- vagy brómatomot jelent, katalitikus hidrogénezéssel átalakíthatók olyan IVa általános képletű vegyületekké, amelyek képletében Rí hidrogénatomot képvisel. Ezután 164202

Next

/
Thumbnails
Contents