164189. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetrahidropiridin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. I. 14. (BA—2694) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. I. 16. (P 21 01 998.7) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. 164189 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 29/38 Feltaláló: Dr. Oediger Hermann vegyész, Köln-Flittard, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás tetrahidropiridin-származékok előállítására i A találmány tárgya új eljárás részben ismert, részben pedig új 1,2,5,6-tetrahidropiridin-szár­mazékok előállítására. E vegyületek fontos köz­benső termékek gyógyszerek előállításához. Ismeretes, hogy 4-mietilpiridint nátriummal 5 redukálva butanolos oldatban, 4-metil-l, 2,5,8--tetrahidropiridin keletkezik [Coll. ezeehoslov. Chem. 1029 {1959)]. Ennek az eljárásnak a ter­melése azonban kisebb, mint 50%. Ezen túl­menően nagy feleslegben kell alkalmazni a fém- 10 nátriumot, ami az eljárást gazdaságtalanná teszi. Ugyancsak ismeretes, hogy 4-metilpiridin elektrolitikus redukciója a megfelelő tetrahidro­piridin-származékot adja [Chem. Listy 52, 668 (1958)]. Ennek az eljárásnak a termelése sem 15 felel meg azonban a nagyipari eljárás követel­ményeinek. Az eljárásnak további hátránya, hogy az át nem alakult kiindulási anyagot el kell választanunk és ez a kiindulási anyag és a végtermék forráspontjait alapulvéve csak költséges desztilláció útján valósítható meg. Leírták még a tetrahidropiridin előállítását az N-acetilpiperidon^(4) tozilhidrazonjának elszap­panosítása útján [Ann. Chim. (Rome) 54, 1291 (1964)]. Ennek az eljárásnak nincsen technikai jelentősége, mivel sok lépésből áll. Azt találtuk, hogy az I általános képletű 1,2,5,6-tetrahidropiridin-származékokat — ahol R1 jelentése hidrogénatom, 1—12 szénatomszá- 30 mú alkü-csoport, fenil-esoport, fenil-(rövid­szénláncú)-alkil-csoport, illetve fenil-(rövid­szénláncú)-alkenil^csoport, R2 jelentése hidrogénatom vagy rövidszénláncú alkil-csoport — egyszerű módon és jó termeléssel állíthatjuk elő, ha a II általános képletű l-benziH,2,5,6-tetra­hidropiridin-származékokat — ahol Rj és R 2 jelentése a megadott, és R 3 jelentése hidrogénatom — valamely III általá­nos képletű klórhangyasavas fenilész­terrel — ahol R4 jelentése hidrogén­atom — 20—140 C° hőmérsékleten a megfelelő benzil­klorid-származék lehasadása közben, a IV.' ál­talános képletű karbamidsavas fenilészterré — 20 ahol R1 , R 2 és R 4 jelentése a megadott — alakí­tunk, és az így kapott vegyületet alkalikus ol­datban 60—140 C° hőmérsékleten elszappano­sítjuk. Kifejezetten meglepőnek kell tartanunk, hogy 25 a telítetlen piperidinJ származékok találmány szerinti reakciója klórhangyasavas fenilészte­rekkel ilyen jó termeléssel megy végbe ilyen rövid reakcióidő alatt és anélkül, hogy a tulaj­donképpen elvárható számos melléktermék kép­ződne, -szolgáltatják az l-debenzilezett szárma-164189

Next

/
Thumbnails
Contents