164147. lajstromszámú szabadalom • Herbicid szerek és eljárás a herbicid hatású N-acil-BISZ karbamát-származékok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. II. 15. (SchE-374) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971.11. 16. (P 21 08 975.8) Közzététel napja: 1973. VII. 28. Megjelent: 1975. VI. 30. 164147 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/02, C 07 c 125/06 Feltalálók: Ehr. Boroschewski Gerhard, Berlin, dr. Arndt Friedrich, Aich, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Schering AG., Bergkamen, Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat-Berlin Herbicid szerek és eljárás a herbicid hatású N-acil-bíszkarbamát-származékok előállítására 1 2 A találmány herbicid szerekre és ezek ható­anyagául használható herbicid hatású új N-acil­-biszkarbamát-származékok előállítási eljárására vo­natkozik. Helyettesített fenilkarbamát-származékok herbi- 5 cid hatása már ismert. Az ilyen vegyületek egyik ismert képviselője például az N-(3-klórfenil)-izo­propil-karbamát. Az 1 567 151 számú NSzK nyilvánosságrahoza­tali iratban már ismertetnek herbicid hatású bisz- 10 kaibamát-származékokat, ezek közül a metil-N-3-[N'<3'-metilfenil)-karbamoiloxi]-fenil-karbamátot jó herbicid hatása és szelektív tulajdonsága miatt a gyakorlatba már bevezették. A követelményeket azonban ez a karbamát sem elégíti ki minden 15 esetben. Feladatunk tehát olyan herbicid szerek kifej­lesztése volt, melyek gyomnövényekkel szemben jó herbicid hatással, és a kultúrnövényekkel szem­ben jó szelektivitással rendelkeznek. 20 Azt találtuk, hogy az I általános képletű vegyületek, mely képletben Rí hidrogénatom, valamely, adott esetben halogénezett, előnyösen legfeljebb 6 szén- 25 atomos acil-csoport, valamely legfeljebb 5 szénatomos alkil-csoport, R2 hidrogénatom, valamely legfeljebb 8 szénatomos alkil-csoport, allil-csoport, valamely, adott esetben metil-csoporttal 30 helyettesített, 5-7 szénatomos ciklo­alkil-csoport, fenil-, metilfenil-, etilfenil-, halogénfenil-, metilmerkaptofenil-, dihalo­génfenil-, dimetilfenil-, metilhalogénfenil-, metoxifenil- vagy halogénmetil-csoport, vagy Rí és R2 a nitrogénatommal együtt egy pirroli­dino-, piperidino- vagy morfolino-csoport, R3 hidrogénatom, valamely, adott esetben halogénezett, előnyösen legfeljebb 6 szénatomos acilcsoport, R4 valamely, legfeljebb 3 szénatomos alkil­csoport, R5 hidrogénatom, X és Y jelentése azonos vagy eltérő és oxigén­vagy kénatomot képvisel, e mellett pedig legalább az R, vagy az R3 valamely, adott esetben helyettesített acil-csoportot képvisel, jó herbicid hatással és a kultúrnövényekkel szem­ben fokozott szelektivitással rendelkeznek. A találmány tárgya tehát eljárás az I általános képletű új vegyületek előállítására, valamint az ilyen vegyületeket, vagy más hatásnövelő ható­anyaggal való keveréküket tartalmazó herbicidsze­rek. A helyettesítők jelentései közül különösen a következőket nevezzük meg példaképpen: 164147

Next

/
Thumbnails
Contents