164107. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cinkszulfát oldat tisztítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VI. 22 Belgiumi elsőbbsége: 1971. VI. 23. (768.906/N° PV 104.968) Közzététel napja: 1973. VII. 28. Megjelent: 1975. V. 31. (PA-1140) 164107 Nemzetközi osztályozás: C 22 b 19/26 Feltaláló: Pavonet Engelhard Wilhelm mérnök, Chockier, Belgium Tulajdonos: Société de Prayon, Piayon (Commune de Foret), Belgium Eljárás cinkszulfát oldat tisztítására 1 A találmány vastartalmú cinkszulfát-oldatok tisztítására vonatkozik. A találmány szerinti eljárás azoknál a cinkszulfát-oldat tisztító eljárásoknál alkalmazható, amelyeknél a vasat az oldatból 4-nél kisebb pH-értéken bázikus szulfát, jarosit vagy goethit formájában kicsapják az oldatot az iszapkonzisztenciájú csapadéktól dekantálással elkü­lönítik és a „felülúszót" szűréssel tisztítják. A fentiekben és a leírásban a továbbiakban használt „felülúszó" kifejezés alatt a dekantálás során képződött viszonylag folyékony konziszten­ciájú iszapot értjük, amely a dekantálóberendezés alsó részén található. A tiszta cinkszulfát-oldatok készítése során, különösen pedig a cink-elektrolízis céljára előállí­tott cinkszulfát oldat készítése során a kénsav a pörkölt cinkércben található egyéb ásványi anyago­kat is megtámadja. Az oldat pH-ját az előállítás során — feleslegben vett cinkpörk alkalmazásával -4-5,5 értékre állítják be, majd az oldatot dekantálják és szűrik. így igen kevés vasat tartalmazó cinkszulfát-oldatot és olyan szilárd anyagot kapnak, amely a cinkpörk majdnem teljes vastartalma mellett nem elhanyagolható mennyiségű cinket tartalmaz. Több eljárás ismeretes a szóbanforgó szilárd anyag cinktartalmának minél tökéletesebb elkülöní­tésére. Az egyik ismert eljárás lényege az, hogy a szilárd anyagot kénsawal reagáltatják. Az így kapott iszapból ólomban gazdag frakció különít­hető el. Az oldatban lévő vasat oxidálják, majd az oldat pH-ját cinkpörkkel, túlpörkölt cinktartalmú ásvánnyal, cinkoxiddal vagy cinkhidroxiddal 1-4 5 értékre állítják be és így a vasat bázikus szulfát formájában kicsapják. Egy másik ismert eljárás abban tér el ettől a megoldástól, hogy az oldat semlegesítését olyan mennyiségű alkáliion (nátrium-, kálium- vagy 10 ammóniumion) jelenlétében végzik, hogy a vas - például - KFe3 (S0 4 ) 2 (OH) 6 formájában vagy hasonló alakban váljon ki. Egy további eljárás lényege az, hogy a szilárd anyagot kénsawal reagáltatják, az ólmot elkülöní-15 tik, a vasat nyers cinkszulfid-ásvány adagolásával kétvegyértéküvé redukálják, a kivált csapadékot elkülönítik, majd az oldatba levegőt vagy oxigént vezetve és pörkölt cinkércet vagy egyéb cinkoxidot adagolva a vasat geothitet, [FeO(OH)] jarositot és 20 bázikus szulfátot tartalmazó keverék formájában kicsapják. A kezelt cinkérc vastartalmát majdnem teljes egészben tartalmazó vascsapadékot meglehető­sen savanyú, 4-nél kisebb pH-értéken választják le, s így megakadályozzák az oldatból a cink és a réz 25 kiválását. A vas minél teljesebb leválasztása azonban az alkalmazott pH-érték növelésével biztosítható: a vas tökéletes eltávolítása azért is előnyös, mert a vas kiválás közben magával viszi a szennyező elemeket is, így az arzént, antimont, 30 ólmot stb. 164107

Next

/
Thumbnails
Contents