164063. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4-fenoxi-fenoxi-alkánkarbonsav-származékok előállítására, vérszérum lipoid érték csökkentésére

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VII. 21. (HO-1500) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. VII. 23. (P 21 36 828.5) Közzététel napja: 1973. VII. 28. Megjelent: 1975. IV. 30. 164063 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 59/26, C 07 c 69/66 Feltalálók: Dr. Nahm Helmut, vegyész, dr. Granzer Ernőid orvos, Kelkheim/Taunus, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst AG. vormals Meister Lucius et Co. Brüning, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás 4-fenoxi-fenoxi-alkánkarbonsav­származékok előállítására Az 1 224 723 számú nagy-britanniai szabadalmi leírásból olyan 4-fenoxi-fenoxi-alkánkarbonsavak váltak ismeretessé, amelyek a lipoid- és koleszterin­anyagcserére hatnak. Az ott leírt 4-fenoxi-fenoxialkankarbonsav a kémiai szerkezet vonatkozásában a találmány szerinti vegyületekkel rokon: a különbség a fenil-csoport szubsztituenseiben található: R2 -R 8 jelentése hidrogénatom, R1 jelentése nitro-, amino-, acilamino- vagy rövidszénláncú alkoxi-csoport vagy halogénatom. Az új vegyületek az ismert vegyüle­tekkel szemben hatásosabbnak mutatkoznak. így az a-[4-(2,4-diklór-fenoxi)-fenoxi]-propionsavat 0,03 mg/kg-os napi dózisban hím patkányoknak 8 alkalommal perorálisan beadva 22/15%-os koleszte­rin-süllyedést, 30/19% triglicerid-süllyedést okozott. Hasonló mértékű hipolipidemikus hatást a nagy­britanniai szabadalmi leírásban ismertetett vegyüle­tek esetében csak 1 mg/kg dózis mellett lehetett elérni. Azaz a 2,4-diklórvegyületek 33-szoros hipolipidemikus hatást fejtenek ki. A találmány szerinti eljárással előállítható új 4-fenoxi-fenoxi-alkánkarbonsav-származékokat az I általános képlettel jellemezzük, ahol az egyes szubsztituensek jelentése a következő: Rí hidrogén-atom, metiltio-, ciklopentil-, ciklo­hexil-, fenil-, metilciklohexil-, etilciklohexil­vagy R3 szubsztituenssel közösen egy -CH=CH-CH=CH-hid, vagy ha legalább R2 —R 8 szubsztituensek egyike hidrogén-atomtól eltérő jelentésű, vagy ha R9 szubsztituens legalább két szénatomot tartalmaz, akkor klór-atom 5 R2 és R 3 mindenkor egymástól függetlenül hidro­gén-atom, klór-atom vagy 1—4 szénatomos alkil-csoport, R4 hidrogén-atom, klór-atom, 1—4 szénatomos alkil-csoport, ciklopentil-csoport, ciklohexil-10 csoport, metilciklohexil-csoport, vagy R3 és R4 közösen egy -CH=CH-CH=CH- hidat képez, Rs , R 6 és R 7 mindenkor egymástól függetlenül hidrogén-atom, vagy 1-4 szénatomos alkil­csoport, 15 R8 hidrogén-atom, 1—4 szénatomos alkil- vagy allil-csoport, R9 1-10 szénatomos alkil- vagy fenil-csoport, X hidrogén-atom, valamely fiziológiailag elfogad­ható szervetlen vagy szerves bázis kationja vagy 20 valamely 1—10 szénatomos szénhidrogén-gyök. A találmány tárgyát képező eljárás az I általános képletű 4-fenoxi-fenoxi-alkánkarbonsav­származékok előállítására azzal jellemezhető, hogy 25 valamely II általános képletű 4-fenoxi-fenolt — ahol Rí —R8 szubsztituensek jelentése az I- általános képletnél megadottakkal egyezik — valamely III általános képletű a-halogén-zsírsav-származékkal — ahol R9 valamely 1—10 szénatomos alkil- vagy 30 fenil-csoportot, X hidrogén-atom, valamely fizioló-164063

Next

/
Thumbnails
Contents