162981. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves termékek optikai fehérítésére pirazolin származékokkal

VI AG YAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. III. 11. (HO—1356) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. III. 11. (P 20 11 552.0) Közzététel napja: 1972. XII. 28. Megjelent: 1975. II. 28. 162981 Nemzetközi osztályozás: D 06 1 3/12; C 07 d 49/10 Feltalálók: Dr. Mengler Helmut vegyész, Frankfurt/Main, Dr. Schinzel Erich vegyész, Hofheim/Taunus, Bosch Günter mérnök, Altenhain/Taunus, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst AG., vormals Meister Lucius et Brüning, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás szerves termékek optikai fehérítésére pirazolin származékokkal 1,3-difenil-pirazalinok, amelyeikben az 1-hely­zetben levő fenilgyök a pára-helyzetben alkil­szulfonil-csoportot tartalmaz, optikai fehérítő­szerként számos változatban ismeretessé váltak, pl. az 1 354 629, 1 431 233, 1449 163 és 1 535 821 5 számú francia szabadalmi leírásokból. Ezeknél a pirazoliinoiknál az alkilszulfonil-csoportom levő szuhsztituensek gyakorlati szempontból semmi­lyen befolyást nem fejtenek ki a vegyületek fluoreszcencia viselkedésére, vagyis az alifás 10 gyök kémiai jellege messzemenő mértékben nem gyakorol befolyást a fehérítési tulaj donisá­gokra, csupán a szubsztrátumra történő felhú­zást befolyásolja. Azt tapasztaltuk azonban, hogy a pirazolincsoport 3-helyzetében álló fenilgyűrű 15 szubsztituenseivel a vegyületek fluoreszcencia képessége és fehérítő hatása jelentős mértékben befolyásolható. A technika állásából ismert pirazolinoknál a 20 pirazolinasoport 3-helyzetében álló fenilgyűrű számos szubsztituensét említik, többek között ha­logén-atomokat és rövidszénláncú alkil-gyökö­ket. Közelebbről azonban csak a 3-fenil- és a 3-(pjklórfenil)-vegyületek váltak ismeretessé. 25 Ezek a vegyületek a rövidhullámhosszú kéktől ibolyáig terjedő tartományban fluoreszcenciát mutatnak, emiatt többé-kevésbé vöröses árnya­latú optikai fehérítő tulajdonsággal rendelkez­nek. Ez a színárnyalat azonban gyakran kedve- 30 zőtlen. Azt tapasztaltuk, hogy az ismert optikai fehérítők színárnyalatokban és még színállósági tulajdonságuk tekintetében is javíthatók. Azt találtuk, hogy a kitűzött feladat elérhető, ha ariigyökként a pirazolincsoport 3-helyzetébe valamely (1) általános képletű gyököt viszünk be, ahol R szubsztituens rövidszénláncú alkil-cso­port. A találmány tárgya eljárás szerves termékek optikai fehérítésére valamely (1) képletű pirazo­lin-származékokkal, amelyre jellemző az, hogy acetilcellulózból, szintetikus vagy természetes poliamidokból, poliuretánokból, poliakriinitril­ből vagy cellulózból álló anyagokat ezek súlyá­ra számítva 0,01—1 súly!%Hban valamely I általá­nos képletű vegyületekkel — ahol R szubszti­tuens legfeljebb 4 szénatamos alkil-csoport, R' szubsztituens hidrogénatom, fenil- vagy szulfofe­nil-osoport, X szubsztituens legfeljebb 4 széniato­mos alkenil-, célszerűen vinil-csoport, legfeljebb 5 szénatomos alkiit-csoport, amely adott esetiben hidrcxil-, észterezett hidroxil-, alkoxi-, N- vagy O-aitomat tantahnazó csoportokkal helyetteített alkoxi-csoportokkal, továbbá alkeniloxi-, aralk­oxi-, ariloxi-, mefkapto-, (rövidszénláncú) kar­balkoxi-, primer vagy szekunder amino-, acil­aimino-, ureido-, uretano-, szulfoesoportokkal vagy nitrogénatomot tartalmazó heterolciklusos csoportokkal helyettesített — kezelünk, álként, 162981

Next

/
Thumbnails
Contents