162974. lajstromszámú szabadalom • Aktív négypólusokból felépített RC-oszcillátor

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 162974 CÉ) Bejelentés napja: 1971. IX. 21. (FO-630) Nemzetközi osztályozás: H 03 b 5/26 l^p Közzététel napja: 1972. XII. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1975. II. 28. N Feltalálók: Papp Ferenc okleveles villamosmérnök, Papp Imre okleveles villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: • Fővárosi Finommechanikai Vállalat, Budapest Aktív négypólusokból felépített RC-oszcillátor 1 A találmány tárgya Wien-hidas elrendezésű RC-oszcillátor, amely nagy frekvenciaátfogást, kicsi nemlineáris torzítást, rövid és hosszúidejű frekvenciastabilitást és emellett jó frekvencia-fe­szültség stabilitást biztosít. 5 A hangfrekvenciás (20 Hz - 20 kHz) tartományban végzett mérések alapvető eszközei a fenti sávban működő különböző jelgenerátorok. A legtöbb gyakorlati mérés szinuszformájú feszültség­vagy áramgenerátorok felhasználásával elvégezhető. 10 A szinuszalakú jelátvitelből azután következtetni lehet a bonyolultabb átviteli jellemzőkre, mint pl. jelalak átvitel, nemlineáris torzítás, fázismenet. A szinuszalakú mérőjelforma mérésénél a jelgenerátort ideális generátornak feltételezzük. Az 15 ilyen generátor az idő függvényében U (t) = Uo sin cot alakú jelet szolgáltat. A megvalósított generá­torok ezt csak közelítik, s a közelítés jósága a generátor minőségével függ össze. A valóságban mérőeszközök az ideális szinusz- 20 hullám forma helyett a következő formájú kimenőjel formával rendelkeznek: U (t) = Uo sin w t + SUif sink 0 k=l K + 2 Uz„ sin nco7 t 25 (1) Az (1) összefüggés stabil co0 frekvenciájú torzított és zavarójellel torzított szinuszjel kimenő időfügg­vényét irja le. Az «0 -ra tett ilyen megkötési 30 ugyancsak idealizálás, amit a valós generátorok csak bizonyos toleranciával teljesítenek, az ilyen jellegű hibák leírása viszont lényegesen bonyolul­tabb. A hangfrekvenciás tartomány oszcillátoraival szemben támasztott alapkövetelmények a követke­zők: 1. Nagy frekvenciaátfogás 20 Hz - 20 kHz 3 dekád 2. Kicsi nemlineáris torzítás - jel/zaj viszony -1-0,1% 3. Jó rövid és hosszúidejű frekvenciastabilitás 4. Jó frekvencia feszültség stabilitás. Az ilyen követelményeket együttesen RC oszcillátorokkal világszerte sikeresen teljesítik. Hogy mégis többféle megoldási formában kerülnek kivitelezésre, az a különböző jellemzők fontossági sorrendje, a készülékgyártást technológiai feltételé­nek megválasztása miatt van. Az RC elemekkel hangolt változatok közül azokat tekintve, amelyek folyamatosan vagy megközelítőleg folyamatosan hangolhatok, az egy vagy több, vagy egy sorozat fix frekvencián működő oszcillátorok a hangolóelem megválasztásá­nak korlátai nélkül természetesen jóval nagyobb minőségi követelmények kielégítésére alkalmasak. (Lásd például: „Application of Hitachi field effect transistors' Febr. 1967. 8. old., Wien Bridge Oscillator: vagy: SGS: The Application of Linear Microcircuits, Vol. 1, 71. old.) 167Q1Í

Next

/
Thumbnails
Contents