162953. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új stilbénszármazékok előállítására

MAGYAÍS NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. III. 26. (Cl—970) Svájci elsőbbsége: 1969. III. 27. (4791/69) Közzététel napja: 1972. XII. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. 162953 Nemzetközi osztályozás: G 07 c 39/22 D 06 1 3/12 Feltalálók: Tulajdonos: Dr. Weber Kurt vegyész, Basel; dr. Liedhtfi Pöter vegyész, Birnningen; CIBA—GEIGY A. G., dr. Meyer Hans Rudolf vegyész, Basel; dr. Siegrist Adolf Emil vegyész, Basel, Svájc. Basel, Svájc. Eljárás új stilbén-származékok előállítására A találmány eljárás optikai fehérítőszerekfcént alkalmazható új bisz-stilbén-vegyületek előállítá­sára. A találmány szerinti eljárással előállított termékek színtelen, vagy legfeljebb gyengén szí­nezett bisz-stilbén-vegyületék, amelyeket a (2) ál- 5 talános képletben a központi csoportosuláshoz képest aszimmetrikus helyettesítés és különösen az jellemez, hogy az előbb említett központi cso­portosuláshoz kapcsolódó két gyök egyikében (fenilcsoportban helyettesítőként) csak egyetlen 10 szulfon-csoport van jelen. A találmány szerinti eljárással előállított új vegyületek tehát az (1) általános képletnek fe­lelnek meg, amelyben A' a-naftil-, /?-naftil, pi­ridil-, 4-difenilil-maradékot vagy (3) általános 15 képletű gyököt jelent, ahol Xi jelentése hidro­gén, a p-izopropil-csoport kivételével 1—4 szén­atomot tartalmazó alkilcsoport, halogén, 1—4 szénatomot tartalmazó aikoxi-csoport, szulfon­savdialkilamid, az alkil-csoportban 1—4 szén- 20 atommal, az alkilcsoportban 1—12 szénatomot tartalmazó szulfomsavalkilészter, szulfon, kar­bonsav-csoport, valamint ennek sói, észterei vagy amidjai, legfeljebb 12 szénatommal, trifluorme­til- vagy cián-csoport m- vagy o-helyzetben, X2 25 és X3 jelentése pedig hidrogén, a p-izopropil­csoport kivételével 1—4 szénatomot tartalmazó alkil-csoport, halogén, 1—4 szénatomot tartal­mazó aikoxi-csoport, vagy amelyben az X2 az X3-mal együtt metiléndioxi-csoportot alkot, M vala- 30 milyen sóképző kation, Y pedig hidrogénatom, halogén, 1—4 szénatomot tartalmazó alkil-cso­port vagy 1—4 szénatomszámú aikoxi-csoport. Az (1) általános képlet által meghatározott ke­reteken belül a vegyületek következő alcsoport­jai értékesek: a) A (4) általános képletű vegyületek, amely általános képletben A a-naftil­jff-naftil-4-difenilil-gyök vagy (5) általános képletű gyö­köt jelent, amely utóbbi képletben Xt' jelentése hidrogén, metil-, terc. butil-gyök, halogén, 1— 4 szénatomot tartalmazó alkoxicsoport, szulfon­savdialkilamid, szulfonsavalkilészter, szulfon, karbonsav-csoport, valamint ennek sói, észterei vagy amidjai, X2' jelentése hidrogén, metil-, terc. butil-gyök, 1—4 szénatomot tartalmazó ai­koxi-csoport és X3' jelentése hidrogén, metilcso­port vagy halogén, M valamilyen sóképző kation, Y pedig hidrogénatom, halogén, 1—4 szénatomot tartalmazó alkil-csoport vagy 1—4 szénatomszá­mú aikoxi-csoport. Az előbb említett funkciós karbonsavszárma­zékok, azaz a sók, észterek és amidok közül mindenekelőtt az 1—18 szénatomot tartalmazó alkilészterek, az alkil-részben 1—4 szénatomot tartalmazó aralkilészterek (amelyekben az arilt többnyire fenil képviseli) és a. fenilészterek je-1R2953

Next

/
Thumbnails
Contents