162909. lajstromszámú szabadalom • Eljárás háncsrost-növényekből teljes rost előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 162909 4ÉI D 01 c 1/02. íjjp Bejelentés napja: 1970. XI. 23. (TE—596) ,?'"" .7*N> ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététéi napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. 1 \ Feltalálók: KERÉKGYÁRTÓ Pál tudományos osztályvezető, NAGY Kálmán tudományos főmunkatárs és SÁRMÁNY József tudományos osztályvezető, Budapest Tulajdonos: Textilipari Kutató Intézet Budapest. Eljárás háncsrost-növényekből teljes rost előállítására í A találmány tárgya eljárás háncsrost^növé­nyekből „teljes" rost előállítására, a kóró ázat­lan vagy áztatott roistjakiak laza, kuszált vagy tilolt rostkötegek, rostszalagok, előfonalak vagy kész fonalak formájában végzett vizes mosása, lúgos kezelésié, klórozása, öblítése és szárítása útján. A találmány szerinti eljárást elsősorban len- és kenderrostok olyan vegyi feltárására használhat­juk, amelynek révén akár a nyers (ázatlan) ros­tokból is széles körű feldolgozásra alkalmas fo­nodái alapanyag: ún. „teljes" rost állítható elő. „Teljes" roston a találmány szempontjából a kóró egész rost-tartalmát magában foglaló, egy­csatornás technológiával feldolgozható száltö­meget értjük, amelyet egységes rost formájában a textilipar minden területén közvetlenül hasz­nosítani lehet. A szintetikus szálas anyagok rohamos elterje­dése kiszorítással fenyegeti a háncsrostokat azo­kon a felhasználási területeken is, ahol eddig szinte kizárólagos nyersanyagoknak voltak te­kinthetők. Ezért ma már nem kielégítő a ha^ gyományos biológiai hánesrost-feldolgozási technológia, hanem annak olyan továbbfejlesz­tett változatát kell kialakítani, amelynek révén lehetségessé váliík az automatizálás ós ezáltal a termelékenység nagymértékű javítása, és maga a termék alapanyagként az eddiginél szélesebb körű felhasználásna válik alkalmassá. Irodalmi adatok szerint már megkísérelték háncsrostok feldolgozását a hagyományos fel-5 dolgozási módszertől eltérő eljárásokkal, azon­ban ezek nem eredményeztek sem alapvető tech­nológiai változásokat, sem felhasználási terület bővítést. Az e tárgyban legismertebb eljárások a következők: 10 1. Menzel (Technische Textilien, 1969/1, 7—10. o; 58 569 sz. NDK szabadalmi leírás) eljárása szerint a famentesített háncsrostokat olyan nát­riumhidroxid- (1,5%-os) vagy nátriumszulfit-ol­dattal permetezik, amely kationos vagy aniomos 15 szulfurált termékeket (nedvesítőszereket) is tar­talmazhat, majd az így kezelt rosttömeget gőzö­lik, mossák, öblítik és semlegesítik. A kapott ter­mék hajlamos az össaeragadásra; ezért a rost­köteget erőteljes mechanikai utókezeléssel fel 20 kell lazítani. Ez az eljárás csupán a biológiai rostfeltárást hivatott helyettesíteni, és a végter­mék felhasználhatósági területe csak durva fo­nalszámokra terjed ki. További hátrány, hogy a fonalképzés kizárólag hánosrost feldolgozására 25 alkalmas berendezésen végezhető el. 2. Az 1 313 919 sz. francia szabadalmi leírás­ban ismertetett eljárás kiküszöböli a háncsrost­növények áztatását, és egyszerűsített művelete-30 kei alkalmaz a rostanyag fonodái előkészítésé-162909

Next

/
Thumbnails
Contents