162901. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új 15 alfa, 16 alfa-metilén szteroidok előállítáásra

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. II. 23. NSZK-beli elsőbbsége: 1971. II. 24. (P 21 09 555.6) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. (SchE—377) 162901 Nemzetközi osztály: C 07 c 109/20; 169/22. Feltalálók: WIECHERT Rudolf egyetemi tanár, Dr. STEINBECK Hermann oki. vegyész, Nyugat-Berlin Tulajdonos: Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat-Berlin Eljárás új 15 ,16 -metilén-szteroidok előállítására A találmány tárgya eljárás új I általános kép­letű 15<7, 16a-metilén-TSzteroidok előálilítására, ahol a képletben B^ hidrogénatomot vagy var­lamely telített vagy telítetlen rövidszénláncú ali­fáscsoportot és R2 hidrogénatomot vagy acil­csoportot jelent. Az Rj rövidszénláncú alifásesoport előnyö­sen olyan alifáscsoportokat jelent, amelyek 1—4 szénatommal rendelkeznek. Rövidszénláncú ali­fáscsoportra példaképpen a következők említhe­tők meg: a metil-, etil-, vinil- vagy etinilcsoport, Az R2 aoilcsoportok alatt azok értendők, ame­lyek fiziológiailag elviselhető savakból származ­tathatók le, előnyösök a legfeljebb 15 szénatom­mal rendelkező szerves karbonsavak. Ezek a sa­vak telítetlenek, elágazó saénláncúak, több bázi­súak vagy szokásos módon pl. hidroxil-, oxo­vagy amíinocsoportokkal vagy halogénaltomokkal helyettesítettek lehetnek. Alkalmasak a cikloali­fás, aromás, aromás-alifás vagy heterociklusos savak is, amelyek megfelelő módon ugyancsak szubsztituálva lehetnek. Ilyen savakra példakép­pen a hangyasav, ecetsav, propionsav, vajsav, valeriánsav, kapronsiav, önantsav, undecilsav, trimetilecetsav, dietilecetsiav, t-butilecetsav, fe­nilecetsav, cifclopentil propionsav, olajsav, tej­sav, mono-, di- és triklórecetsav, atninoecetsav, dietilamino-, piperidino és morfoliinoecetsav, bo­rostyánkősav, adipinsav, benzoesav és nikotinsav 10 15 20 25 30 említhető meg. Számításba vehetők továbbá a szokásos szervetlen -savak is, így pl. a kénsav és foszforsav. Vízben jól oldható készítmények előállítására a szubsztituált aminoacilátok — így a dietilami­no-, piperidino- és morfolinoacetát — savaddí­ciós sókká és a kénsavas, valamint foszforsavas észtereik alkálifémsókká alakíthatók át. Az I általános képletű vegyületek értékes gyó­gyászati tulajdonságokkal rendelkeznek, nagy az androgen hatékonyságúik, kedvezően differen­ciált anabol hatás mellett, amint azt a következő kísérleti eredmények igazolják a 17^-hidroxi-15a, 16a-^metólén-4-andrasztén-3-on (II), a 17/?­acetoxi-15<7, 16a-metilén-4-andrQsztén-3-on (III) és a meszterolon (I) példáján; a kísérleti ered­ményeket szokásos anaboil/androgén teszttel fia­tal, kasztrált patkányokon (1. táblázat) és szoká­sos kakastaréj-vizsgálattal 1 napos csirkéken (2. táblázat) határoztuk meg, orális adagolás után. A találmány szeriinti eljárással előállított ve­gyületek csak igen csekély nemkívánt mellékha­tást idéznek elő. Ennek következtében pl. a kö­vetkező betegségiek vagy állapotok kezelésére al­kalmazhatók: férfiak csökkent képességei köze^ pes és idősebb életkorban, szívbántalmak és vérkeringési zavarok, potenciazavarok, hypogo­nadismus, lábadozás, általános kimerültség, kró­nikus infekciós megbetegedések, így pl. asztma, kachetikus állapotok, így pl. tumorkachexia vagy 162901

Next

/
Thumbnails
Contents