162864. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-alkil5-alkilaminoindolok előállítására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. X. 18. (SA—21258) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1970. X. 19. (82,093) Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. XII. 30. 162864 Nemzetközi osztály: C 07 d 27/38 Feltaláló: Mannin Robert Everett vegyész, Mountain Lakes, New Yersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: SANDOZ A. G., Basel, Svájc Eljárás l-alkil-5-alkilaminoindolok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános kép­letű új l-alkil-5-ailkilaminoindolinok előállításá­ra. Ebben a képletben Rí hidrogénatomot vagy metilcsoportot jelent, és m és n értéke egymástól függetlenül 4, 5, 6, 7 vagy 8 lehet. A találmány szerint az I általános képletű ve­gyületekhez úgy juthatunk, hogy a) II általános képletű vegyületeket — ebben a képletben X hidrogénatomot vagy —CH(CH3)—(CH 2 )„—CH 3 általános képletű csoportot jelent (n a fenti jelentésű) — reduk­tív alkilezési körülmények között III általános képletű vegyületekkel reagáltatunk — ebben a képletben Rí és m a fenti jelentésűeik azzal a korlátozással, hogy ha a II általános képletű ve­gyületek képletében X hidrogénatomot jelent, akkor a III általános képletű vegyületek képle­tében Rj metilcsoportot jelent —, vagy b) olyan I általános képletű vegyületek elő­állítására, amelyekben m és n a fenti jelenté­sűek, és Rí hidrogénatomot jelent, IV általá­nos képletű vegyületeket — ebben a képletben m és ii a fenti jelentésűek — iners oldószerben egy fémhidriddel redukálunk, vagy c) II általános képletű vegyületeket V általá­nos képletű vegyületekkel reagáltatunk — ezek­ben a képletekben Hal klór-, bróm- vagy jód­atomot jelent, és X, Rj és m a fenti jelenté­sűek azzal a korlátozással, hogy ha a II általá­nos képletű vegyületek képletében X hidrogén­atomot jelent, akkor az V általános képletű ve^ gyületek képletében Rj metilcsoportot jelent —. 5 Az a) eljárásváltozatot redukáló alkilezési kö­rülmények között, vagyis egy redukáló alkile­zésre alkalmas katalizátor, például 5%-os plati­naszulfid bevonattal ellátott szén jelenlétében végezzük, azonban a katalizátor természete nem 10 döntő. A reakciót előnyösen 125 és 250 C°, kü­lönösen 150 ós 200 C° között végezzük, és elő­nyösen 13,6 és 81,8 att közötti, főleg 27,2 és 47,5 att közötti hidrogénnyomást alkalmazunk. Bár a reakció lezajlásához nincs szükség oldószerre, 15 oldószerként, ha kívánatos, alkánok vagy aro­más szénhidrogének, vagy a II vagy III általá­nos képletű vegyületek feleslege, elsősorban a III általános képletű vegyületek feleslege hasz­nálható. A reakció időtartama előnyösen 2—4 20 óra. A találmány szerinti reakciónál azonban sem az alkalmazott nyomás, sem a reakcióhő­mérséklet, sem a reakcióidő nem lényegesek. Ennek az eljárásváltozatnak a hozama 50—80%. 25 A b) eljárásváltozatban a IV általános képle­tű vegyületek redukcióját olyan iners szerves oldószerben végezzük, amely nem tartalmaz hidroxilosoportot vagy hidroxilcsoporttá átala­kítható más csoportot. Ilyen oldószerek például 30 a szénhidrogének, mint hexán, pentán, benzol 162864

Next

/
Thumbnails
Contents