162859. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tartós és könnyen kezelhető hormon-diagnosztikumok, különösen terhességi diagnosztikumok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 29. (SA—1729) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1965. XII. 03. Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. 162859 Nemzetközi osztályozás: A 61 k 3/00 Feltalálók: Dr. phil. Butte Hans vegyész, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Sächsisches Serumwerk, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás tartós és könnyen keczelhető hormon-diagnosztikumok, különösen terhességi diagnosztikumok előállítására l A találmány tárgyát eljárás képezi könnyen kezelhető és huzamos ideig eltartható hormon­-diagnosztikumok, különösen tenhességi diag­nosztikumok előállítására. Ismeretes már, hogy a HCG (humán chorion­-gondadotrop hormon) fél-mennyiségű, ül. mennyiségi meghatározása immunológiai úton is történhet, pl. hemagglutinációs gátlási próba se­gítségével. Erre a célra a kereskedelmi for­galomban levő kiszerelt reagens-készítmények egynél több edénybe csomagolva tartalmazzák a szükséges reagenseket, mégpedig oly módon, hogy mind az antigén, mind pedig az antitest mindenkor külön-külön edénybe van csomagol­va. Az ilyen, több edényben történő kiszerelt tárolás azzal a hátránnyal jár, hogy ebből a fel­használás során mennyiségi hibák származ­hatnak és a reagens gyakorlati kezelése igen körülményes. Emellett az így elkészített reagens­készítmények tartóssága ill. tárolhatósági ideje is viszonylag rövid. A találmány célkitűzése olyan hormon-diag­nosztikai készítmények előállítása, amelyek mentesek a fent említett hátrányoktól. Ezért a találmány céljául oly eljárás kidolgozását tűz­tük ki, amely lehetőséget ad igen könnyen kezelhető és hosszú ideig tárolható hormon­-diagnosztikai készítmények, különösen terhes­ségi diagnosztikumok előállítására és oly mó-10 15 20 25 30 don történő kiszerelésére, amelynek révén a kí­vánt reakció egyszerűen, a vizsgálandó anyag­nak a diagnosztikai készítmény tárolására szol­gáló egyetlen edénybe való bevitele útján foly­tatható le. A találmány értelmében tehát oly módon já­runk el, hogy az önmagában ismert reakció le­folytatására szükséges, önmagukban ugyancsak már ismert reagens-anyagokat egyetlen reakció­edényben oly módon helyezzük el, hegy az egyes reagens^anyagok egymással ne lépjenek reakcióba és a vizsgálandó anyaggal szembeni reakcióképességüket se veszítsék el. Ez a célkitűzés a találmány szerinti eljárás többféle változatának megfelelően folytatható le; e kiviteli módokat közelebbről az alábbi pél­dák szemléltetik. 1. példa: Egy a diagnosztikai reakció teljes lefolytatá­sára alkalmas edénybe, pl. ampullába egymás­után, de helyileg egymástól elkülönítve bevisz­szük és mélyhűtés mellett liofilizáijuk a soro­zatos kísérlethez szükséges reagenseknek a kí­sérlethez szükséges mennyiségeit, pl. 0,4 ml puf­ferezett antiszérum-oldatpt é§ 0,04 ml antigén+ +hordoző szuszpenziót. 162859

Next

/
Thumbnails
Contents