162855. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a 14-epivinkamin vinkaminná történő epimerizációjára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napjar 1971. I. 29. Módosítási elsőbbsége: 1971. XI. 29. Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. (Rí—419) 162855 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 57/06 V Feltalálók: Dr. Szántay Csaba egyetemi tanár, 36%, Dr. Szabó Lajos oki. vegyész, 32%, Dr. Kalaus György oki. vegyészmérnök, 28%, Simonidesz Vilmos oki. vegyészmérnök, 4%, Budapest «• Tulajdonos: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest Eljárás a 14-epivinkamin vinkaminná történő epimerizációjára A találmány tárgya eljárás a 14-epivinkamin vinkaminná történő epimierizációjára. A vinkamin a terápiában fontos gyógyszer, mint speciális agyi és perifériás értágító hasz­nálatos [Szporny L. és Szász K., Arch. Exp. Path. Pharmak. 235, 296 (1959)]. A vinkamint egyrészt a télizöld meténgből (Vinca minor L.) nyerik [146 703 és 147 282 számú magyar szabadalmi leírás], másrészt szintetikus úton is előállítható. [Kuehne: 3 454 583 számú amerikai szabadalmi leírás; J. Am. Chem. Soc. 86. 2946 (1964); Lloydia 27. 435 (1964); Gibson és Saxton, Chem. Comxnun. 1490 (1969).] Az említett növényben a vinkamin mellett 14-epivinkamin is előfordul, amely kinyerhető [Mokry, Kompis, Lloydia 27. 428 (1964)]. A vinkamin szintézise során pedig nagy mennyi­ségben 14-epivinkamin is keletkezik, ami rész­ben jslentős anyagveszteséget okoz, részben megnehezíti a vinkaminnak gyógyászati tiszta­ságban történő előállítását az igen körülményes kromatográfiás vagy egyéb hasonlóan költséges tisztítási módszer alkalmazásának szükséges­sége miatt. Kísérleteinkben célul tűztük ki, hogy a 14--epivirikamint vinkaminná epimerizáljuk és így a 14-epivinkamint vagy az epimerék keverékét teljes egészében, mint vinkamint hasznosítsuk. Az epimerizáció a sztereokémiában ismert és gyakran alkalmazott eljárás, de az eddig is­mert módszerek túl erélyesek ahhoz, semhogy cinkamin típusú vegyületek epimerizációjára e 5 vegyületek bomlása nélkül adaptálhatók len­nének. Azt találtuk meglepő módon, hogy mind a tiszta 14-epivimkamin,. mind a vinkamin és a 14-epivinkamin keveréke nagyon jó termeléssel 10 alakítható át vinkaminná, ha a 14-epivinkamint vagy a 14-epivinkamm és a vinkamin keveré­két oldatban valamely az elemek periódusos rendszerének (J. H. PERRY: Vegyészmérnökök Kézikönyve I. kötet, belső borítólap, Műszaki 15 Könyvkiadó, Budapest, 1968.) IB vagy VIII osz­lopában tartozó egy vagy több fémmel és/vagy az IA, IB, VB, vagy VIII oszlopába tartozó fémek egy vagy több oxidációjával, illetve hidr­oxidjával és/vagy-az IB, IIA, IIB, VIIB vagy 20 VIII oszlopába tartozó fémek szervetlen vagy' rövidszénláncú alifás savval képzett egy vagy több sójával és/vagy az alkálifémek rövidszén­láncú alifás savval képzett egy vagy több só-, jávai és/vagy egy vagy több alkáHfém-alkoho-25 láttál kezeljük. Az eljárás egyaránt alkalmaz­ható racém vagy optikailag aktív 14-epivink­amin vinkaminná történő epimerizációjára. A találmány eljárás az ,(I) képletű vinkamin 30 és optikailag aktív izomerjeinek előállítására, 162855

Next

/
Thumbnails
Contents