162843. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és elrendezés villamos jelek fázisszög különbségének mérésére véletlen mitavételezéssel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. I. 29. (MU—454) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. 162843 Nemzetközi osztályozás: H 03 k 5/20; G 01 r 17/04 Feltalálók: Balogh András oki. villamosmérnök, Bencze József oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Műszeripari Kutató Intézet, Budapest Eljárás és elrendezés villamos jelek fázisszög különbségének mérésére véletlen mintavételezéssel A találmány tárgya, eljárás és elrendezés villamos jelek fázisszög különbségének méré­sére hangfrekvenciától GHz-es frekvenciákig vé­letlen (inkoherens) mintavételezéssel. A mérés során az összetartozó mintapároknál polaritás vizsgálattal megállapítják az azonos, vagy kü­lönböző polaritás jelenlétét, s az azonos, vagy különböző mintapárok számát az összes minta­vételezett mintapár számához viszonyítva, a viszony nagyságából történik a fázisszög értéké­nek meghatározása. Az elektronikus áramkörök, hírtközlő rend­szerek, stb. vizsgálatánál a feszültség mérések mellett igen nagy fontosságú a jelek közötti fázisszögek mérése. Két jel közötti fázisszög közvetlen műszeres kijelzésére ismeretesek mérőműszerek, melvek­kel alacsony-frekvenciáktól néhány 100 KHz felső határfrekvenciáig lehetséges a jelek kö­zötti fázisszög mérése nagy pontossággal. Ezen berendezések használatát korlátozza, hogy a felső határfrekvencia viszonylag ala­csony. Magasabb frekvenciahatárig a kétsugaras osz­cilloszkóppal lehetségees a két adott jel közötti fázisszög különbséget meghatározni. Ezen mérési módszer hátránya, hogy — az oszcilloszkóppal az előzőekhez képest — csök­ken a mérési pontosság, amit a mérést végző személynek a mérés kiértékelésénél jelentkező szubjektív hibája tovább ront. Ezel a módszerrel igen kis — néhány mV — 5 feszültségértékek mellett is elvégezhető a fázis­szög mérése. A frekvencia felső határa azonban mindössze 30 .. . 50 MHz-ig terjed. A felső határfrekven­ciát az oszcilloszkópokban alkalmazott széles-10 sávú erősítők határozzák meg, melyek költségei a határfrekvencia növelésével rohamosan nö­vekszenek. Léteznek olyan oszcilloszkópok, melyekkel a jeleik közötti fázisszög néhány GHz felső határ-15 frekvenciáig meghatározható. Ezekben a mé­rendő jelet erősítők nélkül, közvetlenül a spe­ciális kiképzésű katódsugárcső eltérítő rendsze­rére kapcsoljuk. Így a berendezés feszültség­érzékenysége lesz alacsony, mely ezen berende-20 zések alkalmazhatóságát nagymértékben csök­kentik. Oszcilloszkópok frekvenciahatárának növelése a mintavételező (sampling) elv felhasználásával lehetséges. Koherens mintavételezést alkalmaz-25 va, a mérendő nagyfrekvenciás jel alakinfor­mációját is tartalmazó alacsonyfrekvenciás jel hozható létre, amely tetszőleges mértékben erő­síthető. Oszcilloszkópok frekvenciahatárai így nagy 30 érzékenység mellett DC-től néhány GHz-ig ter-162843

Next

/
Thumbnails
Contents