162841. lajstromszámú szabadalom • Forrasztófej mikrominiatűr rendszerek, vékonyrétegek - elsősorban párologtatott vékonyréteg áramkörök - kötéseinek létrehozására

VI AOVAR SZABADALMI 162841 NÉPKÖZTARSASAG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 0 Bejelentés napja: 1967. XII, 04. (MU—393) Nemzetközi osztályozás: B 23 k 3/02; H 05 k 3/34 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. /••' '" '• \ Feltaláló: Keleti Miklós technikus, Budapest Tulajdonos: Műszeripari Kutató Intézet, Budapest Forrasztófej mikrominiatür rendszerek, vékonyrétegek — elsősorban párologtatott vékonyréteg áramkörök — kötéseinek létrehozására A találmány tárgya forrasztófej mikrominda­tür és vékonyréteg áramkörök belső és a csat­lakoztatáshoz szükséges kötéseinek forrasztással történő létrehozására. Mikrominiatür és vékonyréteg áramköri rendszerek kötéseinek létesítéséire különféle el­járások és berendezéseik ismeretesek. Egyik ilyen ilyen eljárás a termokompressziós kötés létesítése, ahol nagy nyomással és a hegesz­tendő tárgynak vagy huzalnak felmelegítésével hoznak létre csatlakozást. A mikrominiatür rendszereknél előállított vékonyrétegek termo­kompressziós csatlakoztatásainál, ha a réteg nincs külcjn megvastagítva — pl. a kötés helyén külön párologtatással, vagy galvanikus réteg­növeléssel — az áramkör megbízhatóságát ve­szélyeztető mechanikai rétegkárosodás léphet fel. A csatlakoztatási hely környezetében leválik a réteg a hordozólemezről, vagy sok esetben meg is szafe<*d és kontaktus hibák valószínű forrása lesz. A tenmokompressziós kötés meg­bízható eredménnyel csak szigorú fizikai fel­tételek — nyomás, hőmérséklet, huzalvastagság, idő, rétegfelületi minőség, stb. — mellett való­sítható meg. Ismeretesek olyan forrasztási eljárások is a mikrominiatür és vékonyréteg rendszerekben, amelyeknél a miniatűr forrasztást a hagyomá­nyos kéziforrasztó pákák méreteinek csökken­tésével próbálják megoldani, önmagában a forrasztópáka méreteinek 5 csökkentése nem oldja meg a problémát. Az ellenőrizhetetlen és ezért reprodukálhatatlan forrasztási feltételek nem eredményeznek meg­bízható kötést. Ezen módszerek nem biztosítják az alapvető követelményeket, mint például a 10 forrasztóanyag megfelelő adagolását, a forrasz­tandó közeg felé történő hőátadás mértékét a a forrasztási helyen fellépő, meghatározott ér­tékű mechanikus nyomást. 15 Ismeretesek olyan forrasztó berendezések, amelyeknél a forrasztóanyag tárolására a far­rasztófejben kiképzett üreg van. Ezen üreg egy vékony nyíláson keresztül csatlakozik a folya­matos forrasztási helyhez. A csatlakozó nyílás 20 esetenként kívülről szabályozható elzárócsappal is rendelkezik. Az ilyen mechanikus mozgatású csaprendszerek azonban nem oldják meg a mik­roforrasztásoknál szükséges kismennyiségű for­rasztóanyag adagolását. 25 A találmány szerinti forrasztófej előnye, a célkitűzésben szereplő területen az ismert és felsorolt berendezésekhez képest abban áll, hogy elvben és gyakorlati kivitelben viszonylag egyszerű módon valósítja meg a forrasztással 30 létesített kötést. A találmány szerinti forrasztó-J62841

Next

/
Thumbnails
Contents