162809. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 5,6-dihidro-8,8-dimetil-3-nitro-8H-imidazo[2,1-c] [1,4]oxazin és savaddíciós sói előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. IV. 13. (HO—1471) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1971. IV. 13. (133.737) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/04 162809 Feltaláló: Hoff er Max vegyész, Nutley N. J., Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: F. Hoffmann-La Roche et CO. Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Eljárás 5,6-dihidro-8,8-dimetil-3-nitro-8H-imídazo[2,l-c][l,4]oxazin és savaddíciós sói előállítására Találmányunk a protozoák ellen hatásos, új 5,6-dihidro-8,8-dimetil-3-nitro-8H-imidazo[2,l-c]­[l,4]oxazin és savaddíciós sói előállítására vonat­kozás:. E vegyület értékes farmakokinetikus tu­lajdonságokkal rendelkezik és patogén proto- 5 zóák által előidézett fertőzések kezelésére alkal­mas. Az új 5,6-dihidro-8,8-dimetil-3-nitro-8H-imi­dazo{2,l-c][lv 4]oxazint oly módon állíthatjuk 10 elő, hogy 2-izopropenil-4-(vagy 5)-nitroimidazolt fölös mennyiségű monoalkil- (vagy monoaril)­szulfonilglikoláttal melegítünk. Az alkilszulfo­nil- illetve arilszulfonil-csoportok példaként a mezil- (metilszulfonil)-, fenilszulfonil- és tozil- 15 (p-tolilszulfonil)-csoportot említjük meg. A kiindulási anyagként felhasznált 2-izopro­penil-4- (vagy 5)-nitro-imidazolt az A) reakció­sémában ismertetett módon 5,6-dihidro-8,8-di- 20 metil-3-nitro-8H-imidazo[2,l-c][l,4]oxazinná ala­kítjuk. A reakciót előnyösen iners szerves oldószer­ben (pl. alkanolokban pl. metanolban, etanolban stb.; valamely szénhidrogénben pl: benzolban, 25 xilolban stb.; tetrahidrofuránban, dioxánban stb.) és előnyösen magasabb hőmérsékleten (pl. mintegy 100—150 C°-on, előnyösen kb. 120— 135 C°-on) hajthatjuk végre. A kiindulási anyagként felhasznált 2-izopro- 30 penil-4-(vagy 5)-nitroimidazolt pl. a következő­képpen állíthatjuk elő. Valamely (III) általános képletű aldehidet (mely képletben X jelentése hidrogénatom vagy metil-csoport) glioxállal és ammóniával kb. 0— 80 C-on reagáltatunk és a reakaióelegyet mint­egy 48 órán át állni hagyjuk. (IV) általános képletű vegyület képződik (ahol X jelentése a fent megadott). A kapott terméket jódozással önmagában ismert módon (V) általános képletű vegyületté alakítjuk (mely képletben X jelen­tése a fent megadott). Az (V) általános képletű díj ód-vegyületet Ön­magukban ismert módszerekkel nitráljuk. A nitrálást előnyösén tömény salétromsav és kén­sav 1 :1 arányú elegyével, szobahőmérsékleten vagy alacsonyabb hőmérsékleten végezhetjük el. A nitráláis során (VI) általános képletű nitro­jódimidazolt kapunk (mely képletben X jelen­tése a fent megadott). A (VI) általános képletű vegyületet nátrium­bórhidriddel lúgos vizes vagy alkoholos közeg­ben mintegy —25 C° és kb. 60 G° közötti hőmérsékleten (VII) általános képletű vegyü­letté alakítjuk (mely képletben X jelentése a fent megadott), A (VH) általános képletű vegyületből 1 mól vizet ill. metanolt lehasítva (I)) általános kép­letű vegyületet kapunk. A reakciót pl. oly mó-162809

Next

/
Thumbnails
Contents