162788. lajstromszámú szabadalom • Berendezés önszabályozó üzemű szivornyához változó vízmennyiség emelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. II. 13. (FE—759) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. 162788 Nemzetközi osztályozás: E 03 b 5/00 Feltalálók: Féke Sándor oki. mérnök, 2/3 rész, Unger Péter oki. bányamérnök, 1/3 rész, Gyöngyös Tulajdonos:' Mátraaljai Szénbányák, Gyöngyös Berendezés önszabályozó üzemű szivornyához változó vízmennyiség emelésére A találmány tárgya berendezés önszabályozó üzemű szivornyához szívófejjel, fel- és leszálló ágú csővezetékkel és e két ág találkozási he­lyén csatlakoztatott feltöltő edénnyel, különösen változó folyadékmennyiség emelésére, a beren­dezés szállítóképességének és az ehhez tartozó mindenkori folyadékszint középértékére vonat­koztatott ±0,10 m folyadékszintingadozás mel­lett. Vízszállító, illetve vízemelő berendezésként a műszaki gyakorlatban szivornyákat általánosan ismernek és használnak. Ismeretesek a szivor­nya méretezésére és alkalmazhatóságának fel­tételeire vonatkozó adatok is. Ezek alapján ál­landó 'mennyiségű folyadékszállításhoz a szi­vornyák jól méretezhetőek. Más a helyzet azonban változó folyadékmeny­nyiség esetén, amikor általában a leszálló ág végére szerelt tolózárral szabályozzák a folya­dékmennyiséget. Ez a megoldás azokban az esetekben kielégítő, amikor a kiemelendő folya­dék mennyisége meghatározott és a folyadék­utánpótlódás meghaladja a folyadék-kivétel mennyiségét. Minthogy szivornyákat legelterjedtebben víz­kivétel céljára alkalmaznak, a következőkben folyadék helyett egyszerűen vizet említünk, mégjegyezve, hogy a „víz" leírásunkban minden olyan folyadékot jelent, amelynél szivornya al­kalmazására sor kerülhet. 10 15 20 25 30 Ha az a feladat, hogy a felvízi oldalra ér­kező változó vízhozamot kell szivornyával ki­emelni, állandó szabályozásra van szükség, ami rendszeres, állandó kezelőszemélyt igényel. Kü­lönösen szükséges ez akkor, ha a felvízi oldalon valamely oknál fogva számottevő vízszin (inga­dozás nem engedhető meg. Jellegzetes példája a fentieknek a bányákban történő vízkiemelések során megoldandó mű­szaki feladat. Különösen kedvezőtlen geológiai viszonyok esetén a bányavágatakat hullámzó hossznszel­vénnyel létesítik. A vágatok mélypontjain ösz­szegyűlő vizeket hagyományosan kialakított szdvornyákkal gyakorlati tapasztalatok szerint nem lehet átemelni, mert a szokásos szabályo­zási módok következtében levegő-beszívások miatt gyakori üzemzavarok léptek fel. Ezért a célra tetemes energiát igénylő -átemelő szivaty­tyuk használata terjedt el. A találmány célja a jelentős költséggel járó átemelő szivattyúk helyett az egyébként gaz­daságos vízátemelő szivarnyák alkalmazásának lehetségessé tétele. A találmány tárgya tehát berendezés önsza­bályozó üzemű szivornyába, különösen változó folyadékmennyiség (vízmennyiség) emelésére, ahol a szivornya önmagában ismert módon 162788

Next

/
Thumbnails
Contents