162766. lajstromszámú szabadalom • Eljárás formamidin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 162766 % Bejelentés napja: 1971. VIII. 26. (CI—1150) Svájci elsőbbségei: 1970. VIII. 27. (12 809/70); 1971. VI. 28. (9443/71) Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. Nemzetközi osztályozás* C 07 c 123/00; A 01 n '9/02 f Bejelentés napja: 1971. VIII. 26. (CI—1150) Svájci elsőbbségei: 1970. VIII. 27. (12 809/70); 1971. VI. 28. (9443/71) Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. 1 ORSZÁGOS ALÁLMÁN1 HIVATAL I Bejelentés napja: 1971. VIII. 26. (CI—1150) Svájci elsőbbségei: 1970. VIII. 27. (12 809/70); 1971. VI. 28. (9443/71) Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. Feltalálók: Tulajdonos: Dr. Dürr Dieter vegyész, Bottmingen, Svájc, CIBA—GEIGY AG., cég, Dr. Pissiotas Georg vegyész, Lörrach, Német Szövetségi Köztársaság Basel, Svájc Eljárás formamidin-származékok előállítására A találmány új farmamádin-saármaaékok és sóik előállításaira szolgáló eljárásra, ilyen ve­gyületeket tartalmazó kártevőirfó szerre, vala­mint e szer növényi és állati kártevők irtására történő alkalmazására vonatkozik. 5 Az új formamiidinek, aimelyefc szabad alakiban vagy szervetlen vagy szerves savakkal alkotott sóik alakjában lehetnek jelen, az (I) általános képlettel írhatók le. Ebben a képletben 10 Rí metilgyököt, R2.I—4 szénatomos alkilgyöiköt vagy Rí etilgyököt és R2 3—4 széntatamos alkügyököt, 15 R3 halogénatomot, Rs hidrogén- vagy halogénatomot, 1—4 szén­atomos aJlkil-, vagy il—4 szénatomos alkoxi­gyöfcöt és R5 1—4 szénatomos alkilgyöiköt jelent. 20 Halogénatomon fluor-, klór-, bróm- vagy jód­atomot értünk. Az R2, R4 és R5 szutbsztituensek­re tekintetbe jövő alkilgyökök elágazó- vagy egyeneslánoúak lelhetnek. Ilyen alikilgyökök pél- 25 dáiként metál-, etil-, propil-, izopropil-, n-, i-, szék.- vagy tere.-Jbutilgyökök említhetők. Különösen előnyösek azok a (II) általános képletű vegyületek, melyekiben R6 metil- vagy etügyököt, R7 propil-, izopropil-, n-, i-, vagy 30 szek.-»butilgyököt, R8 hidrogén-, klór-, ibróm­atomot vagy metilgyököt, R9 fluor-, klór-, bróm­vagy jódatoimot és Rio metil- vagy etilgyököt jelent. Az (I) általános képletű vegyületek önma­gában ismert módszerekkel állíthatók elő. Né­hány előállítási módszert az 1—5. reakcióváz­laton mutatunk be. Az 1—5. reakoióvázTiatoklban szereplő képle­tekben Rí—R5 szulbsztituensek az (I) képletnél megadott jelentéssel rendelkeznek, Alkyl- pedig 1—4 szénatomos alkilgyököt, előnyösen metil­vagy etilgyököt képvisel. Az 1—5. reakcióvázlaton bemutatott reakciók a következő közömbös oldószerekben vitelez­hetők ki: aromás szénhidrogének, imint benzol, toluol, benzin, klónbenzol, poliklérbenzolok, hrómibenzol; klórozott alkánok, amelyek 1—3 szénatommal rendelkeznek; éterek, miint dioxán, tetrahidrofurán; észterek, mint etilacetát; keto­nok, így metiletilketon, dietilketon; niitrilek, így acetonitril. A kiinduló anyagok ismert, az irodaiamban leírt módszerek szerint állíthatók elő. Az (I) képletű hatóanyagok különböző fajta állati és növényi kártevők irtására alkalmasak. Ezek a vegyületek rovarok és az Akarina rend képviselői, így atkák és kullancsok min­den fejlődési fokozata, mint például peték, lár­vák és bábok ellen hatásosak. 152766

Next

/
Thumbnails
Contents