162753. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nehéz, poliamid textil szálasanyagok színezésére és nyomására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ^pr^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IX. 22. (Cl—922) Svájci elsőbbsége: 1968. IX. 24. (14260/68) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. 162753 Nemzetközi osztályozás: D 06 p 3/24 Feltalálók: Badertscher Walter, vegyésztechnikus, Basel, Svájc Thierry Stas de Chichelle vegyészmérnök, Saint-Pierre-de Chandieu, Franciaország Tulajdonos: CIBA—GEIGY AG. cég, Basel, Svájc Eljárás nehéz, poliamid textil szálasanyagok színezésére és nyomására A találmány tárgya eljárás nehéz, poliamid textil szálasanyagok, különösen varrott nemez textil padlóbevonatok impregnálására és nyo­mására. A varrott nemezből készült textil padlóbevoina- 5 tok jelentősége az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt. A termék nagyobb variációs lehetőség­gel való előállítására irányuló igények kielégí­tésével kapcsolatban a nyomás igen sokféle lehe­tőséget képvisel. A nyomás egyik feltétele, hogy 10 nyomás és fixálás után az anyag utólagos mo­sására ne legyen szükség, mert ez a nyomás ha­tározottságát és a felület küllemét kedvezőtle­nül befolyásolná. Előbbiekhez járul még, hogy az utólagos mosás után szárítás is szükséges, 15 ami viszont minden textil padlóbevonatnál je­lentős tényező költség szempontjából. Az előbbi feltétel mellett, hogy a nyomás után ne legyen szükség utólagos mosás alkalma- 20 zásárá, további feltételként kell figyelembe ven­ni, hogy kívánalom a magas valódisági érték is, így féhyállóság, nedves és száraz dörzsállóság, mosás-állóság és vízállóság. Különböző kísérletek történtek arra nézve, 25 hogy ezeket a követelményeket különféle össze^ tételű nyomómasszák alkalmazásával elérjék. Így pl. a 428 660 sz. svájci szabadalmi le­írás olyan eljárást ismertet, amely szerint szin­tetikus szálakból készített, vagy szintetikus szá- 30 lak és cellulóz alapú szálak keverékéből készí­tett textíliák nyomásához olyan pigment nyomó­pasztát alkalmaznak, amely többek között pig­mentet, sűrítőanyagot és a) etilénoxid és vala­mely lipofil vegyület nem-ionos felületaktív kondenzációs termékének és b) valamely szi­lárd, lineáris vagy térhálósított, hidrolizálatlan olefinos kettőskötést tartalmazó vegyület és ma­leinsavanhidrid kopolimerizátumának reakció­termékét alkálisó vagy illékony ammóniumsó formájában tartalmazza. A 367.146 sz. svájci szabadalmi leírás nyomó­pasztával való színezésére és nyomására irányu­ló eljárást ismertet. A nyomópaszta vízoldható ftálocianin-színezéket, aminoplasztot és karba­midot tartalmaz. Az 1417 605 sz. francia szabadalmi leírás szintetikus poliamidok színezésére és nyomásá­ra szolgáló eljárást ír le, melynek során a szá­lasanyagra vizes készítményt visznek fel. Ez a vizes készítmény gyapjú színezésére alkalmas színezéket, vagy diszperziós színezéket, amino­plaszt előkondenzátumot és tiokarbamidot, to­vábbá emulzió sűrítőanyagot tartalmaz. Az ilyen nyomópasztával előállított nyomás nagyon jó behatolási képességével és az ezáltal elérhető jó valódisági értékeivel tűnik ki. Hátránya azonban, hogy nagy benzintartalma és az ezzel összefüggésben levő robbanási veszély miatt to-162753

Next

/
Thumbnails
Contents