162728. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxitetraciklin előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. VIII. 06.. (BI—39«) Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. X. 31. 162728 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 103/19; C 12 d 9/18 Feltalálók: Dr. Kovács Antal biológus, 33°,„, Dr. Pólya Kálmán biokémikus, 18",,, Fábián Ferenc üzemvezető, 13%, Dr. Erdei János biológus, 12,5%, Dr. Kaszab István biológus, 12,5%, Fazekas József vegyésztechnikus, 11%, Debrecen Tulajdonos: BIOGAL Gyógyszergyár. Debrecen Eljárás oxitetraciklin előállítására A találmány tárgya eljárás oxitetraciklin fer­mentációs előállítására. A szakirodalomból ismeretes, hogy a Strepto­myaes rAmosus oxitetiraiciklin termetesének be­indulását süllyesztett kultúrában jellemző bio­lógiai Változások előzik meg. E biológiai válto­zások legfőbb vonása, hogy egy fermentáción belül generációváltásra ikerül sor ,[M. BOSNJAK and C. KAPETANOVIC (1968), Proceedings of the 4th Symposium, Prague] . Az I. generáció az előtf©rmenitiáció:s táptalaj­ban az oltóanyagból fejlődik ki. Fejlődése so­rán jellemző tulajdonsága a nagy növekedési sebesség, amelynek maximumát a biomassza ál­tál előidézett metilénkék redukciós idő-minimum jelzi. Az inokulum fermentáció átoltási optimu­mát általában a metilénkék redukciós idő mini­muma bekövetkezésének időpontjára helyezik. Aitolttás ruittájn a tenyészet a fermentációs táptalaj­ban egy ideig tovább növekszik, majd fragmentu­mokra esik szét. A fragmentumokból fejlődik ki a II. generáció, melynek hifái kezdetben az I. generációs hifákkal megegyező növekedési saját­ságokat mutatnak. Majd a fermentáció második harmadában növekedésük lelassul, fejlődésük a korábbinál vékonyabb hifákat eredményez, mely­nek az I. generációjú hifák erős bazofiliájával szemben gyenge bazofiliát mutatnak. Ezek a gyenge bazofiliájú, vékony hifák termelik az oxitetraciklint. (A. S. BOROZDINA, N. I. BIT­KOVA, C. A. 64. 11 818/h). A szerzők megegyeznek abban (A. A Prokof­jeva, Belgovszkaja: Sztroenie i razvitie AkB-8 nomicetov. Akad. Nauk. SzSzSzR, Moszkva, 1963., 175—177. és 190.), hogy a Streptomyces rimosus hifái belső struktúrája fejlődésének 2. alapvető fázisa lehetséges. Az l.-re jellemző a magas RNS-tartalom, erős bazofilia és a vele együtt l" járó gyenge szekunder anyagcsere termelés. A 2-re jellemző az l.-lhez (vdszonyitottain. alacsony RNS-tartalom, gyenge bazofilia és a véle együtt járó magas szekunder anyagtermelés. A 2. fej­lődési fázist mutató hifák a II. generáció hifái 15 növekedése során fejlődnek ki akkor, .amikor annak növekedése lelassul és vékonyabb hifákat eredményez. Az ipari szakemberek általános törekvése, 20 hogy ez előfermentáció táptalajaként olyan komplex típusú táptalaj összetételt alkalmazza­nak, melyen a tenyészteni kívánt mikroorganiz­mus különösen intenzív növekedést mutat, és melyein enmek megfelelően nagy növekedési se-25 bességű és nagy csíraszámú üzemi inokulum állítható elő. Az ilyen típusú előfermentációs táptalajon az I. generáció növekedése indul meg. Átoltás után a fermentáció első harmadában ez az I. generáció a megváltozott környezeti felté-30 telek és belső sejtstrukturája afkalmassága kö-162728

Next

/
Thumbnails
Contents