162725. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kinazolinondiuretánok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1971. X. 13. (BA—2657) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. X. 13. (P 20 50 092,9) Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. X. 31. 162725 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 51/48 Feltalálók: Dr. Künzel Hans Egon vegyész, Dormagen, Dr. Wolf Gerhard Dieter vegyész, Dormagen, Dr. Bierling Robert biológus, Wuppertal-Elberfeld, Prof. Dr. Petersen Siegfried vegyész, Leverkusen, Dr. Nischk Günther vegyész, Dorjnageh, Dr. Steinhoff Dieter biológus, Bochum, Német Szövetségi Köztársaság . : Tulajdonos: Bayer Aktiengesellschaft cég, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás kinazolinondiuretánok előállítására A találmány új kinazolinondiuretánok előállí­tási eljjéiróisára, vätamiimit az azokat itaritataazó gyógyszerkészítményekre, különösen citosztati- • kumokra vonatkozik. Ismeretes, hogy számos kinazolinon-származék 5 altató, nyugtató, illetve izomrelaxáns hatást mu­tat [Angew. Chemie 74 (1962) 855—861]. Ezzel szemben nem volt ismert ezek közül a nitrogén­atomot tartalmazó származékok közül olyan, amely a rosszindulatú daganatok növekedésére 10 (hatást gyakorolt volna. Azt találtuk, hogy az I általános képletű új kinazolinondiuretánok — ahol X jelentése oxigén- vagy kénatom és 15 R adott esetben 1—5 szénatomos alkilcsoport­tal szubsztituált dkloalkilcsoportot, adott esetben hidroxil-, fenil-, fenoxi-, az alkil­csaportökban 1—4 szénatomot tartalmazó di­alküaminocsoporttal, valamint telített .vagy 20 telítetlen, 5—7 gyűrűtagú heterociklusos gyű­rűkkel Hzublsatituált aükfcßopontat jjelemt, ahol a heterociklusos gyűrűk egy vagy több, előnyösen, 1—3 heteroatomot, így oxigén­vagy nitrogénatomot tartalmazhatnak és 25 Rl 1—4 szénatomos alkilcsoportot vagy adott' esetben 1—4 szénatomos alkilcsoporttal és/ /vágy halogénatommal vagy, alkoxicsoporttal szubsztituált fenilcsoportot jelent — erős citosztatiik.us tulajdonságokait mutatnaik. 30 Azt találtuk toiválblbá, hogy az I .általámos kjép­letű kinazolinondiuretánokat kapjuk, ha a) II általános képletű aminokat — ahol R1 a fenti jelentésű — III általános képletű savszár­imaaékolkíkal reagáüitiatiuink — ahol X és R a fenti jelentésű és Y jelentése halogénatom, előnyösen íklór-, és brómatom vagy —O—CH2CH2OH csoport — adott esetben savmegkötőszerek jelenlétében, vagy b) IV általános képletű diázocionátokat, illetve ditioizocianátokat — ahol X és R1 a fenti jelen­tésű — V általános képletű alkoholokkal ho­zunk reakcióba— ahol R a fenti jelentésű — adott esetben közömbös oldószerek jelenlétében. Ha kiindűlM anyagként. 2^(3'-aminofenil)-3--fenil-6-,amino-4(^H)-kinazolinont és klórhangya­savmetilésztert alkalfttazunk, a reakció lejátezó­dlását a csatolt rajz saericreti A) realooióegyefnlet szemlélteti. Ha kiindulási anyagkémt i2-<3'-ázocteátofeindl)­-3-fenü-6-izocianáto~4i(3H)4dmzolinont és -meta­nolt használunk, a reakció lejátszódását a ÖSa­tolt irajz szertati B) íreakcioagytanlet írja le. Az I, II és IV általános képletekben R1 elő­nyösen egyenes vagy elágazó szénláncú, 1—4 szénatomos alkilgyököt jelent. Az R1 jelentésé-162725

Next

/
Thumbnails
Contents