162716. lajstromszámú szabadalom • Inszekticidek a mezőgazdaság és kertészet számára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja 1970. XII. 24. (BA-2517) Elsőbbsége Japán, 1969. X«. 25. (Sho 44-103795) Közzététel napja 1972. XI. 28. Megjelent 1975. IIL25. 162716 Nemzetközi osztályozás: C 07 f 9/16 C 07 d 105/04 A 01 n 9/56 j Feltaláló Kishino Shigeo vegyész, Tokió, Kudamatsu Akio biológus, Kanagawa-ken, Shiokawa Kouzo vegyész, Kanagawa-ken, Japán. Tulajdonos Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság. Inszekticidek a mezőgazdaság és kertészet számára l A találmány új szerves foszforsavészterekre, valamint az azokat tartalmazó inszekticidekre vonatkozik. Közelebbről a találmány mezőgazdaságban és ker­tészetben alkalmazható olyan inszekticidekre vonatkozik, amelyek hatóanyagként (I) általános képletű szerves fosz­forsavésztert tartalmaznak, ahol X jelentése halogénatom, hidrogénatom vagy egy rövid­szénláncú alkil-csoport és 10 értéke 1 vagy 2. A rizstermesztésben nagy problémát jelentenek a rovarok lárvái által, így például a Lepidoptera, például rizsszár­furórovar és atkák lárvái által okozott károk. Ezen a területen széleskörű kutatómunka folyt abból a célból, hogy az ilyen káros rovarok irtására szolgáló szert találjanak. A keres­kedelemben kapható inszekticidek közül azonban csak néhány, szerves foszfor-vegyületet tartalmazó inszekticid alkalmazható erre a célra. Minthogy ezeket az inszekticideket eddig nagy mennyiségekben alkalmazták, a kártevő rovarok bizonyos rezisztenciát fejlesztettek ki velük szemben. A Lepidoptera-lárvák irtására használható inszekticidekkel szemben megmutatkozó nagy keresletre való tekintettel mi is széleskörű kutatómunkát folytattunk, amelynek eredménye egy olyan új, hatásos inszekticid lett, amely különösen értékes inszekticid hatékonysággal rendelkezik. A 16875/63 számú közzétett japán szabadalmi be­jelentésből ismert, hogy az V képletű O-etil-S-etil-S- (4-klór­fenil)-foszforditiolát rendkívül erős inszekticid hatást mutat. Bár a találmány szerinti vegyületek a fenti V képletű 30 vegyülettel analóg felépítésűek, jellegzetes szerkezettel rendelkeznek. Amint a fenti (I) általános képletből kitűnik, a találmány szerinti vegyületekben a P-O-alkil-láncban levő alkil-csoport egy etil-csoport és a P-S-alkil-láncban az alkil­. csoport egy telített, egyenes szénláncú propil-csoport. Ennek 35 162716 15 20 25 a jellegzetes szerkezetnek következtében a találmány szerinti hatóanyagok különlegesen nagy inszekticid hatással bírnak és széles körben alkalmazhatók kártékony, szívó és maró rovarok és növényi paraziták irtására. A találmány szerinti hatóanyagok különösen alkalmasak kártékony rovarok, így a Coleoptera, Lepidoptera, Hemip­tera, Orthoptera, ísoptera és Diptera, fonóatkák és a talajban előforduló kártékony nematódák irtására és a növények fenti kártevőktől való védelmére is használhatók. A találmány szerinti hatóanyagok különösen jó hatást mutatnak a Lepidoptera-fajhoz tartozó rovarokkal szemben, amelyeket a szokásos inszekticidekkel nehéz irtani. Ezenkívül rendkívül nagy inszekticid hatást mutatnak olyan rovarokkal szemben, amelyek a szerves foszfor-vegyületeket tartalmazó inszekticidekkel szemben rezisztenciát fejlesztettek ki. Ezen­kívül nagyon hatásosan használhatók a rizsszárfúrórovar irtására, toxicitásuk csekély és nem mutatnak olyan akut toxicitást, mint a Parathion és Metílparathion, amelyeknek alkalmazása az emberi szervezetre gyakorolt közvetlen és közvetett toxicitásuk i következtében tiltott Minthogy a találmány szerinti hatóanyagok inszekticid hatékonysága éppen olyan nagy, vagy nagyobb, mint a parathioné, veszély nélkül használhatók mezőgazdasági vegyszerként. A találmány szerinti (I) általános képletű hatóanyagokat a csatolt rajz szerinti A) reakcióegyenlet értelmében állíthatjuk elő, ahol Xés m a fentiekben megadott jelentésűek, M1 jelentése fématom vagy ammónium-csoport és Hal jelentése halogénatom. A fenti reakcióegyenletben X hidrogénatomot vagy vala­mely rövidszénláncú alkil-csoportot jelent. A rövidszénláncú alkil-csoportok példáiként megnevezzük a metil-, etil-, n- vagy

Next

/
Thumbnails
Contents