162674. lajstromszámú szabadalom • Tömbépítésű tárcsásfék, elsősorban sínjárművekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja 1970. VII. 1. (Schi-119) Elsőbbsége Német Demokratikus Köztársaság, 1969. VII 2 (140 925) Közzététel napja 1972. X. 28. Megjelent 1975. II. 10. 162674 Namzatkózi outályozát B 61 h 5/00, F 16 d 55/00, B 6011/06 ,'/*•"* !''Is i:!on« Nitsch Hans-Helmut mérnök, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos Institut für Schienenfahrzeuge, Berlin-Bohnsdorf, Német Demokratikus Köztársaság. Tömbépítésű tárcsásfék, elsősorban sínjárművekhez 1 A találmány tömbépítésű tárcsásfék, elsó'sorban sínjármű­vekhez, amely pneumatikusan vagy kézzel működtethető és amelynél a fékszorítót az egyik végén, a fékszorítón belül, a jármű hossztengelyében vízszintesen vekvő fékhenger, egy ékalakú test és két görgő segítségével működteti és a másik 5 végével átfogja az ott rögzített fékpofák útján a féktárcsát. Ismeretesek már olyan tömbépitésű és az alvázra függesz­tó'vasakkal hárompont felfüggesztéssel helyezhető tárcsás­fékek, amelyeknél a fékerőt a féktárcsára a fékemelők között párhuzamosan elhelyezett fékhengerről lengő-csapágyazott 10 dugattyúrúd, a féktárcsát elhagyni igyekvő feszítőtest és görgős fékemelők segítségével viszik át. A leírt tárcsásfékek hátránya, hogy nem lehetséges a fékbetétkopásának megfelelő utánállítás a feszítőtestek útján, minthogy a fékpofák áttétele és az ékszög alapján már kis 15 kopásérték esetén a görgők csúsznak az ékalakú testen és a fék hatástalanná válik. Hátrányos továbbá, hogy a fékegység - bár tömbépítésű - felfüggesztése mégis a fékbetéttartók a forgózsámolyhoz való rögzítése függesztővasak alkalmazását, póttartót igényel és továbbá az összes csukló vezérpálya, stb. 20 ki van téve az időjárás viszontagságainak és a pornak, úgy hogy gyors kopás lép fel. A nevezett kivitelnél alkalmazott fékhenger komplikált szerkezetű és . ezáltal nehéz és drága karbantartani. A találmány célja, hogy a fékbetét kopásának fellépte 25 után is a tömbépítésű egység megbízható működését érjük el, a szerelési ráfordítást csökkentsük, valamint védelmet nyújt­sunk az időelőtti kopás ellen a működő részeknek. A találmány célkitűzése pneumatikus vagy kézzel működ­tethető tárcsásfék, amelyben a tömbépítésmód technológiai 30 előnyeit kiegészíti a fék folyamatos utánáüításának működés­szerű előnyeivel. A találmány szerint a feladatot úgy oldjuk meg, hogy magán az ismert, síkban a fékkarral párhuzamosan elhelyezett rövidlöketű, a dugattyúrúd végén szilárdan szerelt feszítőtest- 35 tel rendelkező és a találmány szerint a házban lengethetően csapágyazott fékhengeres fékrendszeren, a fékkarhoz hozzá­rendelünk a fékbetét kopás utánállítóiaként kiképzett húzókapcsolót. Az utánállítás a fogazott kapcsolóhüvely, amelybe az utánállító kilincse kapcsolódik, forgatása útján történik. A dugattyúrúd a visszamenetnél a kapcsolóhüvely önzáró menetű menetes darabjával szemben mozog, úgy hogy a kopás utánállítás terheletlen állapotban megy végbe. A fékkarok és a húzókapcsoló közötti csuklós kapcsolatot fölső és alsó végén csuklóként kialakított rúd biztosítja, amely egyidejűleg fix pontként a házon támad és a fékező erőket, valamint a reakció erőket a fékhengerről a legrövi­debb úton a házra vezeti át. A feszítőtest ékszöge a különböző járművek számára szükséges fékező erő szerint választható meg. A kézi fékezés a feszítőtesten elhelyezett kézifékhárom­szög útján történik, amelynek elhelyezésére a házat egy nyitható nyílással látjuk el. A kézifékháromszög két szöggel rendelkező részből és egy középrészből áll és a forgózsámoly fó'kereszttartóján egy merev ponttal mozgathatóan csapágya­zott. A kézifék hatást huzal viszi át, amely húzáskor az összes fékkarpárt, a huzal egy szilárd ponton illetőleg a forgózsá­moly egy pontján történő rögzítése útján, és vezetéke két egymással szemben fekvő kézifékháromszögön rögzített görgőt azonos mértékben működteti. A találmány eredménye a házban elhelyezett tömbépítésű biztos tárcsásfék, amely a fékbetétek kopását önműködően kiegyenlíti. A találmányt a következőkben kiviteli példán keresztül közelebbről világítjuk meg. A rajzon: Az 1. ábra a tárcsásfék oldalnézetét kézifék csatlakozással az A-A metszet szerint, a 2. ábra a tárcsásfék felülnézetét kézifék rudazattal a B-B metszet szerint, 162674

Next

/
Thumbnails
Contents