162663. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3-[2-(dialkilamino)-alkil]-ó,3-dihidro-2-fenil-1,3-benzotiazin-4-onok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napia 1969. V. 12. (SU 442) Közzététel napja 1972. X. 28. Megjelent: 1975.1.30. 162663 Nemzetközi otztélyozát: C 07 d 93/08 Feltalálód) Krapcho John vegyész, Somerset, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: E.R. Squibb and Sons, Inc., New-York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás 3-[2-(dialkilamino)- alka|-2,3-dihidro-2-fenil-,l,3-benzotiazin-4-on-ok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletű új 3-[2-(dialkilamino)-alkil]-2,3- dihidro-2-fenü- 1,3-benzo­tiazinok és savaddiciós sóik előállítására. Ebben a képletben R; és R2 1-4 szénatomos alkilcsoportokat jelentenek, és n •értéke 1, 2, 3 vagy 4. ! A találmány értelmében az (I) általános képletű vegyüle­tek előállítására benzaldehidet egy (II) általános képletű diaminnal reagáltatunk - ebben a képletben R,, R, és na fenti jelentésűek, majd az így kapott (III) általános képletű reakcióterméket - ebben a képletben R,, R, és n a fenti jelentésűek - tioszalicüsawal reagáltatva az (I) általános képletű termékhez jutunk. Ez a reakció simán lefolyik, és a lezajlását a tioszalicilsawal egyenértékű mennyiségű víz kelet­kezésébó'l állapíthatjuk meg. Az (I) általános képletű termékek nem toxikus savakkal alkotott savaddiciós sóinak előállítása is a találmány keretébe tartozik. Ilyen sók ismert módszerekkel könnyen előállít­hatók. E célból a bázist vagy vízzel elegyedő oldószerben, például acetonban vagy etanolban reagáltatjuk a számított mennyiségű savval, és a sót bepárlással és lehűtéssel elkülönít­jük, vagy a bázist a savval, vizzel nem elegyedő oldószerben, például dietiléterben vagy kloroformban reagáltatjuk, mire a só közvetlenül kiválik. Alkalmas savak például sósav, hidro­génbromid, kénsav, salétromsav, foszforsav, maleinsav, fumár­sav, aszkorbinsav, embonsav, borostyánkősav, ecetsav, borkő­sav, szalicilsav, citromsav, benzolszulfonsav, 8-halogénteofil­linek stb. A találmány szerinti eljárással készült új vegyületek és sóik a központi idegrendszerre hatnak. Depresszív hatásúak, úgyhogy nappali nyugtatószerekként (trankvilánsokként) alkalmazhatók. Perorálisan tabletták, kapszulák, szirup alak­jában vagy parenterálisan injekciós készítményként adhatók be a klórdiazepoxidhoz hasonló adagolásban. Az új vegyüle­tek antibakteriálisan is hatnak. 35 10 16 20 25 30 A következő példák szemléltetik a találmány szerinti eljárás gyakorlati végrehajtását. A hőmérsékleti adatokmt {Celsius-fokban adjuk meg. 1. példa 3-| 2-(Dimetilamino)-etil ]-2,3-dihidio-2- fenil-4H-l ,3-benzotia­zin-4-on-hkboklorid a) N'-Benzilidén-N,N-dimetiletiléndiamin 88,0 g N,N-dimetiletiléndiaminnak 150 ml benzollal készült oldatához hozzáadjuk 106 g frissen desztillált benzal­dehidnek 150 ml benzollal készült oldatát. A reakciókeveré­ket 2 óra hosszat keverés és visszafolyatás közben forraljuk, miközben 22 ml vizes réteget gyűjtünk egy Dean-Starke-cső­ben. Ezután az oldószert ledesztilláljuk, és a maradékot frakcionáltan ledesztillálva 156 g csaknem színtelen terméket kapunk, 4 torr nyomás alatt 98-100* forrásponttal. b) 3-[2- (Dimetilaminoetil] -2,3-dihidro-2-fenil-4H-1,3-ben­zotiazin-4-on- hidroklorid 32 g tioszalicilsavnak 100 ml xilollal készült szuszpenzió­jához hozzáadjuk az a) szakaszban készült 35,2 g iminnek 70 ml xilollal készült oldatát. A lombikból nitrogénnel kiszorít­juk a levegőt, és a keveréket visszafolyatás és keverés közben 3 óra hosszat forraljuk, miközben 3,3 ml vizet gyűjtünk össze egy Dean-Starke-csó'ben. Ezután a xilolból 100 ml-t ledesztil­lálunk, a maradékot lehűtjük, és 500 ml éterben oldjuk. Az éteres oldatot 2 ízben 100 ml 5%-os nátriumhidrogénkarboi­náttal és 2 ízben 50 ml vizzel, majd 20 ml tömény sósav é, • 200 ml víz hideg elegyével mossuk. Az utóbbi vizes fázist 16 g nátriumhidroxid 50 ml vízzel készült hideg oldatával -kezeljük, és a felszabadult bázist 3 ízben 200 ml éterrak extraháljuk. Az éteres fázisokat egyesítjük, 2 ízben 50 rttl 162663

Next

/
Thumbnails
Contents