162638. lajstromszámú szabadalom • Etetőberendezés- különösen szarvasmarha tartáshoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. IX. 29. (PO-501) Közzététel napja: 1972. IX. 28. 162638 Nemzetközi osztályozás: A 01 k5/00 Megjelent: 1974. XI. 30. Posevitz Vilmos oki. mg. mérnök, dr. Galgóczy Lajos oki. mg. mérnök. Ihrig Ernő' oki. mg. mérnök, Liptay-Wagner Sándor oki. gépészmérnök, Hajas Pál okl.mg.mérnök. Széles István okl.mg. mérnök, Budapest. Etetőberendezés—különösen szarvasmarha tartáshoz 1 A találmány etetó'berendezésre vonatkozik, különösen szarvasmarha tartáshoz, amely a tápszer kimért adag szerinti automatikus etetésének megvalósítását -naponta több alka­lommal is- és az abraktakarmány étvágy szerinti egyidejű etetésének megvalósítását célozza, amellett, hogy a tápszeres 5 az abraktakarmány szennyeződését kiküszöböli. A találmány szerinti berendezés eló'nyösen alkalmazható szarvasmarha hizlalásnál, kötetlen szarvasmarha tartásnál, darált és granulált vagy dercés takarmány és tápszer egyidejű etetésére. 10 Ismert megoldás szarvasmarha tartásnál ahol kimérik a takarmány adagokat, és az állat előtt két vályú van elhelyez­ve, az egyikben az abraktakarmány, a másikban pedig a tápszer. Az ismert megoldás hátránya, hogy munkaerőigényes, 15 ugyanis a pontos kimérés naponta többszöri mérleglést igényel, ezenkívül nincs biztosítva az. hogy az állat teljes értékű takarmányt kapjon, és tápszerpazarlással jár, tekintet­tel arra. hogy a teljes értékű takarmány etetésének megközelí­tése érdekében a kívánt mennyiségnél nagyobb mennyiségű 20 tápszert adnak az állat elé, ami elszennyeződhet. Ismert megoldás továbbá a tolózárral ellátott száraztakar­mányos önetetö és a forgó adagoló. E megoldások valame­lyikét egymástól függetlenül alkalmazzák mégpedig úgy. hogy azokkal homogén, dercés formában előállított abrak keveré- 25 ket adagolnak. Hátránya ezeknek az ismert megoldásoknak, hogy segítsé­gükkel nem lehet biztosítani az állat fiziológiás igényére alapidő koncentráció beállítását. Mindezeket a hátrányokat kiküszöböli a találmány 30 szerinti megoldás. A találmány lényege, hogy az etetővályuhoz tolózárral szabályozható kiömlésű abraktakarmány tartály csatlakozik. Az abraktakarmány adagolása étvágy szerinti. Az etetó'vályu felett van elrendezve a tápszertartályhoz csatlakozó térfogat 35 adagoló, amely geometiriai méreteinek megválasztásával a térfogat kalibrálható. Az abraktakarmány tartályba és a tápszer tartályba nagyságuktól függően három-négy napra elegendő mennyiség helyezhető el. Az abraktakarmány és a tápszer egyetlen etetővályuban kerül feletetésre, mégpedig úgy, hogy a tápszert nem keverjük el az abraktakarmányban, hanem annak felületére szórjuk. A teljes értékű takarmánynak megfelelő keverési arányt az állat fiziológiás igénye szerint ilyen módon saját maga állítja be. A találmányt közelebbről egy kiviteli példa kapcsán a rajz alapján ismertetjük, ahol az 1. ábra az etetőberendezés elölnézeti képe, a 2. ábra az etetőberendezés oldalnézeti képe. Az 1 állítható magassági! lábakon van elhelyezve a 6 etetó'vályu, amely a 3 tolózárral szabályozható nyilason csatlakozik a 2 abraktakarmány tartályhoz, amely felülről tölthető meg abraktakrmánnyal a 7 fedél nyitása után. A 6 etetó'vályu felett van elhelyezve a 4 tápszertartály, amelynek kiömlése az 5 térfogat adagolóhoz illeszkedik. A térfogat adagoló a 8 kézi kerékkel működtethető, mégpedig úgy, hogy a kézi kereket elforgatjuk, ezáltal a kimért tápszer a 6 etetővályuba hullik. A 4 tápszertartály is felülről tölthető meg a 7 fedél felnyitása után. Klőnye a találmány szerinti megoldásnak, hogy kiküszö­böli az abraktakarinány és a tápszer pazarlást, biztosítja a teljes értékű takarmány összeállítást, kiküszöböli a szennye­ződéseket, alkalmazható mélyalmos tartásnál is, a takarmány összeállítás nem munkaigényes, és a kezelőnek nem szükséges a berendezés működtetésekor az állatok közé bemenni. 162638

Next

/
Thumbnails
Contents