162631. lajstromszámú szabadalom • Automatikus vágányegyengető gép

SZABADALMI 162631 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS #Ä% Nemzetközi osztályozás: E 01 b 27/16 wSm Bejelentés napja: 1968. XI.13. (PA-986) ^^ Elsőbbsége: Ausztria, 1967. XI. J4. (10279) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 19721 X.28. Megjelent: 1974. XI. 30 Feltalálóik) Plasser Franz gyáros, Theurer Josef mérnök, Bécs, Ausztria Tulajdonos Franz Plasser Bahnbaumaschinen, Bécs, Ausztria. Automatikus vágányegyengető gép 1 A találmány tárgya automatikus váganyegyengető gép vágányok oldalirányú kiegyengetéséhez, melynek a két sín legalább egyikén gördített vagy csúsztatott legalább egy egyengetó'szerszáma, a vágány helyzetét és/vagy az egyengető­szerszám működését ellenőrző és/vagy összehasonlító, 5 meneszthető mérő és/vagy összehasonlító rendszere van. Az ismert mozgatható vágány egyengető gépek vágany­egyengető szerszámait az eloremozgatas folyamán állandó nyomás alatt a sínek egyikéhez fektetik és ezáltal a vágányt oldalirányban egyengetik. Azonban egyedül ezzel a 10 rendszabállyal a vágány kifogástalan oldalirányú kiegyen­getését nem lehet teljesen kielégítő módon elérni. Ugyanis főként az a körülmény okoz nehézséget, hogy a gép - ha ennek valóban pontosan kell dolgozni - a vágány oldalirányú mozgatását nem tudja eléggé gyorsan és elég erősen végezni, 15 ugyanakkor a vágánynak ezt az oldalirányú mozgatását nem szabad túlságosan hosszú idő alatt végezni, mivel ezt a gép előremozgása folyamán, tehát helyi leállás nélkül kell végrehajtani. Az egyengetési folyamat túlságosan lassú lefolyása esetén - az oldalirány nagyobb hibáinál - ezt a 20 folyamatot helyileg nem lehet a rendelkezésre álló időn belül elvégezni. A találmány célja olyan automatikus vágányegyengető gép kidolgozása, mely lehetővé teszi a vágány munkairányban való folyamatos eloremozgatas közben nagy méret- 25 pontossággal, és ennek ellenére nagy vonalteljesítménnyel való egyengetését. A találmány szerint ezt úgy oldjuk meg, hogy a vágány­egyengetőgépnek legalább egy vezérlőszerve van, amely az eltoló-mozgás sebességét és/vagy az egyengető szerszámhoz a 30 hajtóerő nagyságát a vágány eltolásánál a vágányhelyzet hibaértékének nagyságától, például a vágány előírt és tényleges helyzete közötti eltéréstől függően önműködően szabályozza annak érdekében, hogy ezáltal a vágányt valóban folyamatosan előrehaladva tudjuk kiigazítani. 35 Ezzel a folyamattal e szerint a vágány nagyobb irányhibái is aránylag gyorsan megszüntethetők anélkül, hogy ennek következtében az oldalirány pontossága szenvedne. Az oldalirány pontosságához lényeges utolsó síneltolási fázisban ugyanis az egyengető szerszámok és a vágány mozgatása minden esetben érzékenyen megy végbe, nevezetesen nem túlságosan nagy erőkifejtéssel és lassan. Ha a hiba durvává válik, azaz bizonyos nagyságrendet meghalad, már az eltoló-mozgás első fázisában kiküszöbölhető, mégpedig kevés idő felhasználásával. A találmány szerint használt vezérlőszerv tehát a nagyobb helyi hibaértékeknél önműködően növeli az eltolómozgás sebességét és/vagy erejét. Nyomóközeg révén, előnyösen hidraulikusan működtethető vágányegyengető szerszámok alkalmazásánál az eltoló sebesség és/vagy eltolóerő befolyásolására vezérlő­szervként a találmány egy további jellemzője szerint egy a mindenkori mért értéknek megfelelő szállított mennyiség átfolyását szabályozó szervószelep van az egyengető szerszámhoz vezető tápvezetékben, amely kis, illetve nagy hibaértékeknek megfelelően a nyomóközeg kis, illetve nagy szállított mennyiségét bocsátja át. A találmány lényeges és jellemző továbbá, hogy - a találmány egy járulékos jellemzője szerint — a vágany­egyengető szerszámok a vágány két sínszálának egyikéhez állandóan hozzáfektethetők és/vagy fölfektethetők, és képesek arra, hogy ezt az eltoló-mozgás befejezése után is végrehajtsák, valamint hogy a vágányt a gép folyamatos előremozgása folyamán is a kívánt, előírt helyzetben tartsák. A találmány keretében való felhasználásra főként olyan vágányegyengető szerszámok alkalmasak, amelyek főként csuklósan egy oldalra, tehát a vágányra merőleges irányban elállítható tartóra vannak erősítve és két, a vágány hossz­irányában egymástól távközzel elválasztott helyen az oldalirányban eltolni kívánt vágány egyik vagy másik sínjéhez 162631

Next

/
Thumbnails
Contents