162439. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szulfami-antranilsav-származékok előállítására

SZABADALMI 162439 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY £ Bejelentés napja: 1970. IV. 28. (LO-362) Nagy-britanniai elsőbbsége: 1969, IV. 29. (21890/69) Nemzetközi osztályozás: C 07 c 143/80; 101/54 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. XI. 15. Feltalálók: dr. Feit Peter Werner vegyész, Gentofte dr. Tvaermose Nielsen Ole Bent vegyész, Vanlpse Dánia Tulajdonos: L0VENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONSAKTIESELSKAB cég, Ballerup, Dánia Eljárás szulfamil-antranilsav-származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás (I) általános képletű új szul­famil-antranilsav-származékok, továbbá sóik és észtereik előállítására. A képletben A jelentése R4-0-, R 4 -S-, R 4 OS- vagy R 4 0 2 S-cso­port, 5 R, jelentése hidrogénatom, 1—5 szénatomos alkil- vagy alkenilcsoport, ciklo-alifás- vagy aralkilcsoport, vagy valamely furil-, tienil- vagy piridilcsoporttal szubszti­tuált metilcsoport, R2 jelentése hidrogénatom, 1—5 szénatomos alkilcsoport 10 vagy aralkilcsoport, R3 jelentése hidrogénatom, árucsoport, acetilcsoport vagy valamely szubsztituálatlan vagy rövidszénláncú alkil­csoport, szubsztituált karbamilcsoport, R4 jelentése 1—4 szénatomos alkilcsoport, mono- vagy 15 bi-ciklusos árucsoport, mono-ciklusos aril-(rövidszén­láncú)-alkilcsoport. Az R|, R2 , R 3 illetve R 4 csoportok helyén például a következők állhatnak: egyenes vagy elágazó láncú alkil­csoportok, pl. metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, izo- 20 butil-, tercier butil- vagy bármilyen izomer pentil-, hexil­vagy heptilcsoport; alkenil- vagy alkinilcsoportok, pl. vinil-, allil- vagy propargilcsoport; cikloalkil- vagy ciklo­alkenilcsoportok, pl. ciklo-propil-, ciklobutil-, ciklopentil-, cikloheptil-, ciklöoktil-, vagy bármilyen izomer ciklopen- 25 til- vagy ciklohexenilcsoport; vagy adamantilcsoport. Az alifás csoportok heteroatomokat, így oxigén-, kén- vagy nitrogénatomot is tartalmazhatnak. Ezek a heteroatomok megszakíthatják az alifás szénláncot, és adott esetben helyettesítőket is hordozhatnak. Az aromás, cikloalifás 30 vagy heterociklikus csoporttal helyettesített alifáscsopor­tok aromás része egy-egy kétgyűrűs árucsoport, pl. fenil­vagy naftilcsoport lehet, a cikloalifás csoportrész pl. a korábbiakban felsorolt cikloalkil- vagy cikloalkenilcsoport lehet, míg a heterociklikus csoportrész a gyűrűben egy vagy több oxigén-, kén és/vagy nitrogénatomot tartalmazó, egy vagy kétgyűrűs csoport, pl. 2-, 3- vagy 4-piridil-, 2- vagy 3-furil- vagy -tienil-, tiazolil-, imidazolil-, benzimidazolil­csoport lehet. A heterociklikus csoportok adott esetben halogén-helyettesítőket is hordozhatnak. Az aromás, ciklo­alifás vagy heterociklikus csoporttal helyettesített alifás­csoportok alifás csoportrésze 1—4 szénatomot tartalmaz­hat. Az aromás vagy heterociklikus csoporttal helyettesí­tett alifáscsoportok közül példaként a következőket említ­jük meg: benzil-, 1 vagy 2-feniletil-, 1- vagy 2-naftil­-metil-, furilmetil-, tienilmetilcsoport, ill. a megfelelő etil-, propil- és butil-származékok. Azok közül az (I) általános képletű vegyületek közül, amelyek nitrogénatomjához aro­más vagy heterociklikus csoporttal helyettesített alifáscso­port kapcsolódik, és amelyekben A alifás R40-csoportot jelent, különösen előnyösnek bizonyultak az R4 helyén 4—7 szénatomos alkilcsoportot tartalmazó származékok. Az R3 ill. R4 helyén álló aromás vagy heterociklikus-cso­portok pl. a korábbiakban felsorolt, egy- vagy kétgyűrűs csoportok lehetnek. Valamennyi fent felsorolt csoport különböző helyzetek­ben különböző helyettesítőket, így egy vagy több halo­génatomot, pl. klór vagy brómatomot, alkilcsoportot, halogénalkil-csoportot, pl. trifluormetil-, karboxil-, kar­balkoxi- vagy karbanilcsoportot, di-(rövidszénláncú)-alkil-162439

Next

/
Thumbnails
Contents