162416. lajstromszámú szabadalom • Csomóponti kapcsoló illetve rögzítőszerkezettel rendelkező rácsos szerkezet vagy keretszerkezet

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. V. 6. (HO-1376) Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. XII. 15. 162416 Nemzetközi osztályozás: E 04 g 7/16; F 16 b 17/00 Horvát Róbert szakmai irányító Budapest Csomóponti kapcsoló, illetve rögzítőszerkezettel rendelkező rácsos szerkezet vagy keretszerkezet 1 A találmány csomóponti kapcsoló — illetve rögzítő­szerkezettel rendelkező rácsos szerkezet vagy keretszerke­zet. A találmány szerinti szerkezet alkalmazható kisebb épületek, kiállítási pavilonok, garázsok vázainak kiala­kításánál, elárusítóhelyek, műhelyek berendezéseinél, pol- 5 cok és egyéb jellegű állványok kialakításánál és számos hasonló területen. Nagy előnye a találmány szerinti megoldásnak, hogy semmi segédeszköz és szerszám nem szükséges az alkal­mazásához és hogy szerelése szakértelmet nem igényel. 10 Az ismert hasonló célú megoldásoknál általában bonyo­lultabb szerelési művelettel lehetett csak kialakítani a cso­mópontokat, és így az egész rácsos- vagy keresztszerke­zetet, ezekhez a műveletekhez szerszámok, esetleg egészen speciális eszközök kellettek, azonkívül a szerkezetet ösz- 15 szeállító személyekkel szemben is az a követelmény állt fenn, hogy legalább alapvető szerelési rutinnal, de álta­lában szélesebb szakmai ismerettel rendelkezzenek. Az egyik ismert megoldás az ún. märklin-rendszer, amelynek lényege, hogy az egyes elemeket furatokkal lát- 20 ják el és ezeknél a furatoknál fogva csavarok segítségé­vel állíthatók össze a kívánt alakú és szerkezetű rácso­zatok, illetve hasonló alakzatok. Ezeknek a szerkezeti kialakításából következik, hogy a furatok illesztése, össze­csavarozása hosszadalmas, több személy aktív közremű- 25 ködését, szerszámok alkalmazását igényli, és ezen túl azzal a hátrányos körülménnyel is jár, hogy a sok furattal el­látott elemek esztétikailag sem kielégítőek. A hegesztéssel vagy szegecseléssel kialakított csomó­pontok speciális szerszámokat és szakképzett személyzetet 30 igényelnek, azonkívül ilyen eszközöknek a helyszíni sze­reléshez történő szállítása és ottani üzemeltetése is hátrá­nyos mind gazdasági, mind a szerelési idő szempontjából. Az előbbi megoldásokkal kapcsolatban említett hátrá­nyokkal jár a Dexion —Salgó néven ismert megoldás is. Közös hátránya még az ismert megoldásoknak, hogy általában csak olyan anyagokból készíthetők, amelyek korrózióállósága nem kielégítő. A találmány révén a felsorolt hátrányok mindegyike elkerülhető, illetve kiküszöbölhető. Ennek alkalmazása során nincs szükség sem szerszámra, sem egyéb segéd­eszközre vagy segédanyagra. A találmány szerinti szerke­zet szerelését minden szakképzettség nélkül bárki, akárhol elvégezheti. Egyszerűsége ellenére a javasolt szerkezet mechanikai szempontból teljesen kielégítő megoldást biztosít, amellett esztétikailag is kifogástalan, sőt alkalmazása mellett szá­mos lehetőség nyílik a szerkezet használati célszerűségé­nek és dekoratív tulajdonságainak fokozására. A találmány szerinti szerkezet olyan sarokdarabot fog­lal magában, amelynek a csatlakoztatni szándékolt rudak irányában kinyúló kapcsolócsapjai vannak és ezeken a kapcsolócsapokon cserélhető rögzítőtestek vannak elhe­lyezve. A rögzítőtestekkel ellátott kapcsolócsapokhoz lehet illeszteni az üreges rudat, amely a rögzítőtestek által meg­határozott keresztmetszeti idomhoz képest kissé elfordí­tott helyzetben felhúzható a rögzítőtestekkel ellátott kap­csolócsapra, majd az említett idomnak megfelelő hely­zetbe történő elfordítása után az üreges rúd megszorul a rögzítőtesteken és ezzel kész a csomópont. 162416

Next

/
Thumbnails
Contents