162405. lajstromszámú szabadalom • Túlterhelés ellen biztosító szerekezet tablettázósajtókhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. XII. 18. (FO-600) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. I. 30. (WP 58 b/145 216) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. XI. 15. 162405 Nemzetközi osztályozás: B 30 b 11/00 Feltalálók: Luhn Hans oki. mérnök, Dresden, Linke Manfred szerelő, Dresden, Eckoldt Jürgen oki. mérnök, Heidenau, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen Neustadt in Sachsen, Neustadt, Német Demokratikus Köztársaság Túlterhelés ellen biztosító szerkezet tablettázósajtókhoz í A találmány túlterhelés ellen biztosító szerkezet tablet­tázósajtókhoz, amelyeknek több, vízszintes síkban körben­futó sajtolóhengere és a normál üzemhez rögzített hely­zetű tárcsa alakú matricája van. Az ilyen típusú tablettázósajtóknal a sajtolandó anyagot 5 felülről vezetik a tárcsa alakú matricára és a sajtolóhen­gerek segítségével sajtolják keresztül a matricában kialakí­tott furatokon. Eddig még semmiféle megoldással nem si­került elérni, hogy az előkészített sajtolandó anyag egyen­letesen és kemény idegen testek, pl. kövek, csavarok stb. 10 nélkül — amelyeknek a sajtolandó anyagba kerülése ellen­őrizhetetlen — legyen folyamatosan felhordható a mat­rica teljes körfelületére. Számos tényező, pl. nedvesség, hőmérséklet, szemcsenagyság stb. befolyásolják a sajto­landó anyag bevezetését, úgyhogy előfordulhat, hogy a 15 matricán a sajtolandó anyag felhalmozódik. Ezek az anyaghalmozódások, ill. a sajtolandó anyagba került ide­gen testek túlterheléseket okoznak és kárt tehetnek a saj­tológépben. A hirtelen fellépő túlterhelés következtében jelentkező gépkárosodások megakadályozására túlterhelés 20 ellen biztosító szerkezetek használatosak. Túlterhelés ellen biztosító szerkezetekben pl. törőelemeket alkalmaznak, csapok alakjában, amelyek túlterheléskor a sajtolóhen­gereket, ill. a sajtolóhengertartót szabaddá teszik. Az ilyen jellegű géphiba elhárítása körülményes szerelési munkával 25 jár. Az is ismeretes, hogy a nyíró- vagy törőelemes túl­terhelés ellen biztosító szerkezetek nem alkalmasak a túl­terhelés kielégítő korlátozására, mert a nyíró- vagy törő­elemek szerkezeti anyagának szilárdsága a túlterhelés fel­lépéséig előforduló terhelésingadozások számától függ. 30 Arra vonatkozólag is történtek már kísérletek, hogy a sajtolóhengereken nyomáskiegyenlítő eszközök alkalma­zásával küszöböljék ki a sajtolandó anyag felhalmozódása és a sajtolandó anyagba kerülő idegen testek miatt fellépő gépkárosodásokat. Kiderült azonban, hogy ezek az eszkö­zök hatástalanok, mivel a sajtolóhengerek olyan sebes­séggel futnak körben, amely a tehetetlenség miatt nem teszi lehetővé, hogy a hidraulikus, vagy rugóterheléses sajtolóhengerek a fellépő nyomás rövid időtartama alatt kitérjenek az idegen test elöl. A találmány célja, hogy az ismertetett sajtológépekhez olyan túlterhelés ellen biztosító szerkezetet szolgáltasson, amely alkalmas arra, hogy hirtelen fellépő túlterhelés ese­tén a sajtológép károsodását meggátolja. A találmány elé kitűzött feladat abban áll, hogy a tárcsa alakú matricát úgy rendezzük el, és a sajtolóhengerek hajtószervével oly módon kapcsoljuk össze, hogy hirtelen fellépő, idegen testek vagy anyagfelhalmozódás miatt bekövetkező túl­terhelés esetén a sajtolóhengerek meghajtását kikapcsolja. A találmány értelmében ezt a feladatot úgy oldjuk meg, hogy a matrica a normál sajtolási folyamat közben fel­lépő erőkkel szemben a gépállványban helytállóan van ágyazva, de idegen testek vagy a sajtolandó anyag felhal­mozódása miatti, hirtelen fellépő túlterhelés esetében a matricára ható kerületi erő és a normál sajtolóerö közötti arány, és ezáltal a matrica és sajtolóhengerek közötti súr­lódóerő változása következtében a matrica elfordul és mi­vel a matrica, előnyösen palástfelületén, önmagában ismert kapcsolóérintkezővel áll kapcsolatban, amelynek működ­tetőszerve görgővel rendelkezik, amelynek a kapcsoló-162405

Next

/
Thumbnails
Contents