162292. lajstromszámú szabadalom • Eljárás proteolitikus enzimek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés nap». 1968. X. 02. (NO-128) Elsőbbség: Nagy-Britannia, 1967. X. 03. (45 046) 1968. VII. 26. (35 921) Közzététel napja: 1972. VIII. 28. Megjelent: 1974. IX. 24. 162292 Namzatkózi outilyozét C 12 d 13/10 Feltalálóik) Aunstrup Knud mérnök, Farum, Andresen Otto mérnök, Koppenhága. Outtrup Helle szül. Nielsen mérnök, Vaerldse, Dánia. Tulajdonos: Novo Terapeutisk Laboratorium A/S cég, Koppenhága, Dánia. Eljárás proteoütikus enzimek előállítására 1 A találmány tárgya eljárás nagy lugossági foknál erős és hasznos proteoütikus hatást kifejtő új enzimek előállítására, i Ismeretes,, hogy egyes baktériumok aerob körülmények között proteoütikus enzimeket termelnek. Az ismert prote­oütikus enzimek közül a Bacülus subtiüs (Soap et Chemical (Specialities 44 (5) (1968) 86., 88., 90., 94., 133. és 134. oldal; 658 697 sz. belga szabadalmi leírás; 3 276 840 sz. USA-beü szabadalmi leírás), az Aspergülus parasiticus, az Aspergiüus flavus (658 697 sz. belga szabadalmi leírás) és a Clostndium fajok (3 276 840 sz. USA-beli szabadalmi leírás) által termelt enzimeket említjük meg. Az ismert enzimeket termelő ismert mikroorganizmus-törzseket 9-nél kisebb pH-értékű táptalajon különítették el, és az enzim előállítása során a tenyésztés fó'szakaszában a fermentációs közeg pH-ját 7-nél kisebb értéken tartották. Az ismert törzsek által termelt ismert proteoütikus enzimek hemoglobinnal szembeni maxi­mális aktivitásukat 9-nél kisebb pH-értéken fejtik ki, és a pH növekedésével aktivitásuk rohamosan csökken. Ezért ezek az '. ismert enzimek nem használhatók fel olyan területeken, ahol nagy (kb. 10-12) pH-értéken is nagy enzimes aktivitásra van szükség. Más szavakkal a talajból, állati trágyából vagy más természetes anyagból vett mintát az ismertetett pH-ju tenyésztési közegre (táptalajra) szórjuk, és az ilyen lúgos körülmények között is növekedő baktériumokat izoláljuk, s rendszertani helyüket és enzimtermelésüket megvizsgáljuk. A találmány megvalósítása során a legtöbb esetben dúsító eljárásokat alkalmazunk. 10 15 20 A találmány szerint a természetből először általunk elkülönített baktériumtörzsek tenyésztésével új típusú pro­teoütikus enzimeket állítunk elő. A találmány szerint elő- 75 állított új proteoütikus enzimek jeUemzője, hoy hemoglobin­nal szembeni maximális aktivitásukat pH = 10 értéken fejtik ki, és az új enzimek nagy részénél a pH növekedésekor csak kismértékű aktivitáscsökkenés észlelhető. Az új proteoütikus enzimek termelésére képes bak- 30 tériumtörzseket különböző talajmintákból, állati trágyából és egyéb természetes forrásokból különítjük el. Az elkülönítést önmagában ismert módszerekkel végezzük, azzal az eltéréssel, hogy a közeg pH-ját a szokásosnál nagyobb értéken (pH = 9-11) tartjuk. , 36 Ezek a dúsító eljárások szakember számára ismertek. Ilyen módszereket ismertet pL a Hayasishi „Methods in Enzymology" című munkájában (1. kötet 126-131 old.) (kiadó: Kolovick et Káplán, 1955.) A módszer egyik alapelve az, hogy a természetes mintát a kívánt anyagcseretermékeket előállító mikroorganizmusok növekedését elősegítő, megfelelően megválasztott specifikus komponenseket tar­talmazó táptalajra helyezzük. A dúsítási módszer egyik másik alapelve az, hogy a természetes mintát valamely, a kívánt mikroorganizmus fejlődését elősegítő vegyülettel - pl. szer­vetlen sóval - kezeljük [M.A. Nakeeb, H.A. Lechevalier, Appl. Microbiol. Vol. 11, 75 (1963)], majd ezután a mintát 8-12 pH-ju alkalmas táptalajra szórjuk. Néhány, mindeddig ismeretlen, újonnan izolált, a Bacillus nemhez tartozó mikroorganizmus adatait az alábbi táblázatban közöljük. E mikroorganizmusok rendszertani helyét és proteoütikus enzimtermelő képessségét meg­vizsgáltuk. A vizsgálati eredményeket szintén az 1. táblázatban ismertetjük. A táblázat első oszlopában a baktérium számjelét, a másodikban a letéti számot adjuk meg (The National CoUection of Industrial Bacteria, Tony Research Station, Aberdeen, Scotland), míg a harmadik oszlopban a baktérium lelőhelyét, és a negyedikben az alkalmazott dúsítási módszert ismertetjük. 162292

Next

/
Thumbnails
Contents