162231. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyadékban finoman diszpergált anyagok kapszulázására

SZABADALMI 162231 MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS JÉ! Bejelentés napja: 1971. V. 25. (Cl—1117) Nemzetközi oszt.: B 41 m 1/26 B 41 n 1/24 ^p Svájci elsőbbsége: 1970. V. 26. (7813/70) jtfäßs litufiín íJS, Közzététel napja: 1972. VII. 28. C # Kári/íiíf * ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: %^/al2ii;0iiíl^ Feltalálók: Dr. Luzius Schibler vegyész, Riehen, Dr. Melvin Harris vegyész, Ariesheim, Svájc Tulajdonos: CIBA-GEIGY AG, Basel, Svájc Eljárás folyadékban finoman diszpergált anyagok kapszulázására A találmány tárgya eljárás folyadékban tenzi­dek segítségével finoman diszpergált anyagok kapszulázására, azzal jellemezve, hogy 1) a kapszulázandó anyagot a diszpergálószer- 5 ben olyan reaktív tenzid jelenlétében diszpergál­juk, amely a diszpergálószerben oldhatatlan ve­gyület képzésére alkalmas, 2) az így előállított diszperzióban a tenzidet primer kapszula-szuszpenzió 'képzése közben az 10 irreverzibilisen oldhatatlan állapotba vesszük át, 3) ezt a szuszpenziót kis felületaktivitású ami­noplaszt-előkondenzátumok oldatával elegyítjük és 4) ezeket az aminopiasztí-előkondenzátumokat 15 a szuszpenzióban — vastagított falú kapszulák szekunder szuszpenziójának képzése közben — irreverzibilisen oldhatatlan állapotba visszük át. A találmány szerinti eljárással előállított kap- 20 szulák főképpen nyomásira érzékeny másolópapí­rok előállítására alkalmasak. Tenzidek alatt általában olyan vízben vagy szerves oldószerekben is oldódó anyagokat érte­nek, amelyek csökkentik az oldószer felületi fe- 25 szültségét és így emulgátorokként vagy diszper­gátorokként hatnak. A tenzid-molekulák mind hidrofób, mind hidrofil csoportokat tartalmaz­nak és azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, hogy a fázishatárokon (pl. olaj-víz) dúsulnak. A 30 tenzidek oldószerrel összerázva voluminózus, stabil habokat képeznek és hígított oldatban je­lentősen csökkenthetik az oldószer felületi fe­szülségét. A reaktív tenzidek ezenkívül meg­határozott körülmények között, előnyösen savas kémhatásnál vagy magasabb hőmérsékleten — térhálósodásra is képesek, miközben oldhatatlan, gyantaszerű kondenzátumok keletkeznek, ame­lyek már nem rendelkeznek a tenzidek tulajdon­ságaival. Ilyen típusú, különösen reakcióképes tenzidek származtathatók le az olyan amino­plasztokból, előnyösen a karbamid- vagy mela­min-formaldehid kondenzációs termékekből, amelyek mind hidrofób, mind hidrofil csopor­tokkal szubsztituáltak. A találmány szerinti el­járásnál alkalmazott ilyen reaktív tenzidek is­mertek pl. az 1065 686, 1381811, 1470 103 és 1 581 989 számú francia szabadalmi leírásokból. Az említett tulajdonságú reaktív tenzidek ki­válóan alkalmazhatók olyan finomdiszperz rend­szerek — emulziók és diszperziók — előállítá­sára, amelyekben a részecskék átmérője rend­szerint átlagosan 1 fi, sőt előnyösen 1/í-nál ki­sebb. Ilyen diszperziók megfelelő módon hígítva maradék nélkül átfolynak a szokásos szűrőkön, sőt, adott esetben keményített szűrőkön is. Ilyen tenzidek segítségével még a nehezen diszpergál­ható anyagok — pl. viszkózus ragasztóanyag-ol­datok — is igen finoman diszpergálhatók meg­felelő készülékekben. 1,612231

Next

/
Thumbnails
Contents