162216. lajstromszámú szabadalom • Eljárás adenozin-5'-karbonsavamidok és ezek származékai előállítására

MAGTAB SZABADALMI 162216 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS éÉfa Nemzetközi osztályozás: C 07 d 51/54 w?3w Bejelentés napja: 1971. VII. 13. (BO—1304) J££F Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége-1970. VII. 14. (P 20 34 785.7) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. VIII. 31. '•":~<iü * Feltalálók: dr. techn. Fauland Erich vegyész, Mannheim-Waldhof, dr. rer. nat. Kampe Wolfgang vegyész, Heddesheim, dr. rer. nat. Thiel Max vegyész, Mannheim, dr. med. Dietmann Karl farmakológus, Mannheim-Vogel­stang, dr. med. vet. Juhran Wolfgang, farmakológus, Mannheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Boehringer Mannheim GmbH., Mannheim-Waldhof, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás adenozin-5'-karbonsavamidok és ezek származékai előállítására A találmány adenozánnS^karbonsavamidok és ezelk származékai, ezek gyógyászaitilag elvisel­hető addíciós sói, valamint ilyen vegyületeiket hatóanyagként tartalmazó, szírwre és vérkeringés­re iható gyógyászati készítmények előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. Az új vegyületek az >(I) általános képletnek felelnek meg. Ebben a képletben Rt és R2 hiidroglénatoimot, ihidroxil-, amino-, rö­vidszénláincú alkil-, ravidszénlánoú al­keríil-, valamely — adott esetben N­-alkileziett — rövidszénláncú amino­alkil-, cflkloalkil-, hidroxialkil-, vagy piperidino-csoportat jelent, vagy Rí és R2 együtt olyan — 4—7 szénatoirnos — aMlénicsoportot képvisel, amely adott esetben oxigénatommal vagy agy al­kiliminoHCsqporttal lehet megszakítva es 10 15 20 z két hidrogénatomot vagy egy rövid­szénlámctú alkilidén-osopontot jelent. Azt találtuk, hogy az .(I) általános képletű adeno:án-5'-foai1bonsa;v^származékok meglepően 25 erős, vérkeiringósit befolyásoló hatással rendel­keznek. A találmány kiterjed az (I) általános képletű a denozäm-5 '4&arbonsav-származékok a t tartalmazó gyógyszerészeti készítmények elő­állítására is. 30 Vérkeringést befolyásoló vegyületként isimert az adenozin-5'-karbonsav fSoc. 1963, 1(152. oldal, valamiint Berichte 101, 590. oldal (1968)], de ennek hatása, mint azt az alábbi összehasonlító kísérletek igazolják — lényegesen kisebb, mint a találmányunk szerinti eljárással előállított vegyületeké. Az új vegyületek hatását a vizsgáltuk: •következőképpen Operációval katétereiket ültettünk be kutyák sinus koronarikusába, aortájába és véna kává­jába. Ilyen módon tehetővé vált, hogy fotamet­rikusan meghatározzuk az oxiigén-itelítést a ko­ronária sinuson egy vérminta vételével és a tényleges hemoglobin értékéket fágyelemibevéve, térfogatszázalékiban kaptuk meg az értékeket. A vizsgálalti anyag hatásaként az oxigén-kivo­nás csökkenése bizonyítja a szívbe jutó oxigén­ellátás fokozódását, ami az összes szívkoszorúér tágítok gyógyászati célja (amennyiiben nem okoz nagyobb miokawJiális oxigénifogyasztós válto­zást). Az alábbi vizsgálati eredmények, melyéket térfogait %-ban közlünk, mutatják a koronaria sinus oxigén fogyasztásiának csökkenését, a ma­ximális hatás pillanatában mérve, szemben a kezdeti értékekkel. A magas értékek igen erős cirkulációs hatást jelentenek.' 162216

Next

/
Thumbnails
Contents