162197. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 9-azolilfluoren-9-karbonsav-származékok előállítására, valamint ezeket hatóanyagként tartalmazó növényi növekedést szabályozó szerek

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. XII. 24. (BA—2515) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. XII. 24. (P 19 64 996.8) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. X. 31. 162197 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 63/44 C 07 c 107/00 A 01 n 5/00 A 01 n 9/00 Feltalálók: Dr. Timmler Helmut vegyész, ÍWuppertal-Wohwinkel, dr. Büchel Karl-Heinz vegyész, ÍWuppertal-Elberf eld, dr. R. Schmidt Robert biológus, Le­verkusen-Rheindorf, dr. Eue Ludwig biológus, Köln, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás 9-azolil-fluoren-9-karbonsav származékok előállítására, valamint ezeket hatóanyagként tartalmazó növényi növekedést szabályozó szerek A találmány 9^azoiil-fluorén-9-karbonsav­-származókok előállítási eljárására, valamint azok növényi növekedést szabályozó szerként való alkalmazására vonatkozik. Ismeretes, hogy magasabbrendű növények nö­vekedésének szabályozására a fluorán-9-karbon­sav-származékok (Morphaktinok) alkalmazhatók (1 455 554 és 1 475 530 számú francia szabadalmi leírások, 34 214 számú keletnémet szabadalmi le­írás és 241 498 számú osztrák szabadalmi leírás). Az ismert vegyületek azonban különösen na­gyobb koncentrációkban jelentősen károsítják a növényeket, sokszor okoznak deformációt és el­korcsosodást. Azt találtuk, hogy az I általános képletű, új 9-azolil-fluorén-9-karbonsav-származékok ahol R és R' azonos vagy különböző jelentésűek le­hetnek és hidrogénatomot és/vagy halogénato­mot képviselnek, A jelentése VII, VIII, IX vagy X képletű azo­lilgyök és X alkoxicsoportot jelent — és azok sói erős, növényi növekedést szabályozó tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ilyen savak példái a halogénhidrogénsa­vak, foszforsavák, szulfonsavak, alifás mono- és dikarbonsavak, valamint hidroxikarbonsavak. Azt találtuk továbbá, hogy I általános képle-10 15 20 25 30 tű 9-azolil-f liUorén-9-karbonsa v-származékoka t kapunk, ha II általános képletű 9-halogén-fluo­rén-9-'karbonsav-származékokat — ahol R, R' és X a fentiekben megadott jelentésűek és Hal je­lentése klór- vagy brómatom — azolokkal, így III képletű imidaziolJal, IV képletű pirazollal, V képletű 1,2,4-triazollal vagy VI képletű 1,2,3-tria­zo-llal reagáltatunk, adott esetben valamely oldó­szer jelenlétében és valamely savmegkötőszer je­lenlétében. Az, hogy a II általános képletű 9-halogén-fluo­rén-karbonsav-származékok az azolokkal, így imidazolial, pirazollal vagy 1,2,4-triazollal a ta­lálmány szerinti I általános képletű 9-azolil-fluo­rén-9-karbonsav-származékok képződése közben reagálnak, nem volt előre várható, hanem meg­lepő eredmény. Ismert ugyanis, hogy a II álta­lános képletű 9-halogén-fluorén-9-karbonsav­•^származékokban a halogénatom kifejezetten passzív és például ammóniás oldatban több órán át forralva sem változik (Ann. 389, 237—253 (1912)]. A találmány szerinti eljárással előállítható 9--lazolil-fluorén-g-karbonsav-származékok megle­pő módon az azolil-gyökök, így például az imi­dazolil- vagy triazolilgyök hidrofil jellege kö­vetkeztében más biológiai tulajdonságokat mu­tatnak, mint az ismert Morphaktinok. Ez egye­bek között abban jelentkezik, hogy a növeke-162197

Next

/
Thumbnails
Contents