162170. lajstromszámú szabadalom • Berendezés füstgázok tisztítására és a füstgáz hőjének egyidejű hasznosítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 162170 Í ^^lm^^ Bejelentés napja: 1970. XII. 22. (TO—837) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. VIII. 31. Nemzetközi osztályozás: B 01 d 1/00 »Pl ••Ml* Bejelentés napja: 1970. XII. 22. (TO—837) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. VIII. 31. Ol TAI H tSZAGM ,ALMA IV ATA >S NYI L Bejelentés napja: 1970. XII. 22. (TO—837) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. VIII. 31. ,x--..:_.._.->­Töviskes János technikus, Budapest Berendezés füstgázok tisztítására és a füstgáz hőjének egyidejű hasznosítására A találmány tárgya berendezés füstgázok tisz­títására és a füstgáz hőjének egyidejű haszno­sítására. Mint ismeretes, a különböző tüzelőberende­zésekből eltávozó füstgázok egyrészt igen sok szennyeződést, kormot visznek a levegőbe, más­részt pedig a füstgázokkal nagy mennyiségű kihasználatlan hő jut a szabadba. A szennye­ződés ill. a füstgáz okozta hőveszteség csökken­tésére igen sokféle berendezéssel kísérleteznek. Ismeretesek pl. a centrifugál koromleválasztók, melyek a füstgázzal távozó kormot, ill. szilárd anyagot leválaszatják, de a füstgáz hőjét nem tudják hasznosítani. A füstgázok hőjének hasz­nosítására is a legkülönbözőbb fajta berende­zések születtek. Ilyenek pl. a kisebb méretű tüzelőberendezéseknél aükaimalbott és a tüzelő­berendezés ' füstcsövébe iktatott hőcserélők, amelyek révén a füstgáz meglevő hőjének egy részét, a hőcserélő másik oldalán levő, levegő­nek adja át. Azonban ezen típusba tartozó konstrukciók a gazdaságos hőhasznosítást nem képesek biztosítani, tekintettel arra, hogy nem szabályozhatók és így a füstgáz vagy még nagy mennyiségű hőt visz a szabadba, vagy pedig túlságosan lehűl, ami a füstgáz elvezetőrend­szer korroziója szempontjából igen hátrányos. Az egyik legkorszerűbb hőhasznosító beren­dezés a Jungström berendezés esetén is a füst­gázok, tapasztalataink szerint, még mindég 10 15 20 25 30 185—200°-on távoznak a szabadba, ami igen nagy hőveszteséget jelent. Az ismert ilyen célú berendezések tehát nem tudták egyidejűleg biz­tosítani a füstgáz tisztítását és hőjének hasz­nosítását. A találmány célja a fenti hiányosságok kikü­szöbölése és olyan berendezés létesítése, amely­lyel a füstgázok tisztítása és a füstgáz hőjének egyidejű hasznosítása mindenkor az optimális körülmények között biztosítható, tehát, hogy a füstgáz a berendezést elhagyva szilárd szennye­ződést nem tartalmaz és hőmérséklete kb. 100°-os. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy a fentieknek eleget tehetünk, ha a tüzelő­berendezésből távozó füstgázt porlasztott folya­dékon vezetjük keresztül és az ily módon fel­melegedett és szennyezett folyadékot ill. gőz kondenzátumát egy hőcserélőt tartalmazó edény­be vezetjük. Ez az edény viszont a porlasztók­kal áll kapcsolatban és így alakul ki a bepor­lasztott víz cirkulációs köre. Ugyanakkor a hő­cserélőt a tüzelőberendezés vízhálózatába, azaz a kazán fűtési hálózatába iktatjuk. A találmány tehát berendezés füstgázok tisztítására és a füstgáz hőjének egyidejű hasznosítására. A ta­lálmány lényege abban van, fiogy a tüzelő­berendezés, különösen kazán füstcsatornája ha-162170

Next

/
Thumbnails
Contents