162149. lajstromszámú szabadalom • Vízoldható növényvédőszer

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VI. 02. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1969. VI. 03. <PV 3926—69 sz.) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: (SO—975) 162149 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 91/16, 59/26 A 01 n 9/24 Feltalálók: KALINA Oldrich mérnök, Neratovice, STANEK Jan mérnök, Praha, STOTA Zdenek mérnök, Neratovice Tulajdonos: SPOLANA, národni podnik, Neratovice, Csehszlovákia Vízoldható növényvédőszer A találmány tárgya poralakú, vízoldható nö­vényvédőszer, amelynek legfontosabb hatóanya­gát a fenoxiecetsav aminsói képezik. Régóta ismeretes, hogy bizonyos fenoxiecetsa­vak aminsói jó herbicid tulajdonságaik miatt a növényvédelemben előnyösen felhasználhatók és ezért számos korszerű növényvédőszer ható­anyagául szolgálnak (Frear D. E. M. Pesticide Handbook, 1968. C° II. Sei Publ. Sta. Pennsyl­vania, USA). Ezért a fenoxiecetsavak aminsói­nak előállítása iránt széles körű érdeklődés nyil­vánul meg. A fenoxiecetsavak aminsóinak a gyakorlati felhasználásban hátrányos vízoldhatóságát ki­használva, koncentrált, a felhasználás előtt hí­gítandó oldatokat készítettek. A fenoxiecetsav-tartalmú növényvédőszerek­neik ez a formája azonban néhány szempontból hátrányos, s ezért egyes fenoxiecetsavak amin­sóinak szilárd alakban való előállítása előnyö­sebbnek bizonyult. Az így előállított szilárd fe­noxi-ecetsav-aminsókat önmagukban vagy más vízoldható adalékokkal együtt felhasználás előtt vízben oldották. A herbicid tulajdonságú fenoxiecetsavak szi­lárd állapotú aminsói és ezek keverékei azonban nem mindig rendelkeznek a vízoldható növény­védőszerek szükséges fizikaiJ kémiai jellemzőivel és herbicid tulajdonságaival. így például a fe­noxiecetsiavak vízben igen jól oldódó aminsói közül egyesek higroszkóposak, mások összesü­lésre hajlamosak, vagy kemény vízben kivál­nak, ismét mások fenti hátrányok közül többel 5 is rendelkeznek. A fenoxiecetsav-aminsók to­vábbi hátránya, hogy egyiknek sincs olyan erőteljes színe, amely a figyelmeztető színezést feleslegessé tenné és egyiknek sincs olyan tipi­kus, egyéni szaga, amely a fenoxiecetsav-amiín-10 sóknak más vegyszerekkel vagy szerekkel való összecserélését kizárná. Az eddig ismert, feno­xiecetsav-aminsó bázisú herbicid szerek hatásu­kat a körülmények szerint igen későn és csak hosszú idővel a tulajdonképpeni alkalmazás 15 után fejtik ki, ami csak ritkán előnyös. A fenti hátrányokat könnyen ki lehetne küszö­bölni, ha a vízoldható növényvédőszereik iránt támasztott követelmények néha nem lennének ellentmondóak. így például nem előnyös, ha a 20 szer higrOszkópos, de hidrofilnak kell lennie, hogy gyorsan feloldódjék. A növényvédőszernek finomeloszlásúnak és szórhatónak kell lenni, de emellett előnyös ha nem porzik. 25 Az a követelmény, hogy a szer a hatását köz­vetlenül az alkalmazás után kifejtse, a fenti töb­bi követelmények szempontjából bonyolult hely­zetet teremt, ezért minden szempontból kielégí­tő megoldást eddig még nem sikerült találni. 30 Kísérleteink során azt találtuk, hogy a köve-162149

Next

/
Thumbnails
Contents