162147. lajstromszámú szabadalom • Gáztömören záró folyadékgyűrűs tömszelence

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 162147 JÉÉÉk Nemzetközi osztályozás: ^^» Bejelentés napja: 1971. V. 04. (SE—1561) F 16 j 15/00 Ijjí Közzététel napja: 1972. VII. 28. f^'[;' '^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: ^^-.lÜJJ ' 'J llLx*^ Feltaláló: STIBRÁNYI Márton oki. gm. Budapest. Tulajdonos: SZELLŐZŐ MÜVEK, Budapest Gáztömören záró folyadékgyűrűs tömszelence A találmány folyadékgyűrűs tömszelencére vonatkozik, amely álló helyzetben is gáztömö­ren zár. Ismeretes, hogy amennyiben különböző nyo­mású gáztereket elválasztó falon átvezetett for- 5 gótengely tömítését kell megoldani, axiális, — valamint radiális labirinttömítéseket, vagy meg- . szívott labirinttömítéseket, továbbá súrlódó fém-, gumi vagy széngyűrűs tömítéseket, illető­leg folyadéktömítéseket alkalmaznak. Abban az lü esetben, ha a berendezéssel szemben követel­mény az, hogy a tömítés gáztömör legyen, mert pl. mérgező vagy a környezetet egyéb okok miatt veszélyeztető gázok vannak jelen és e mel­lett a forgótengely kerületi sebessége egy bizo- 15 nyos határt meghalad a labirint — valamint a súrlódótömítések alkalmazhatósága megszűnik. Ezekben az esetekben folyadéktömítések al­kalmazhatók előnyösen, amelyeknek legegysze- 20 rűbb típusa a folyadékgyűrűs tömszelence, amely a tömítés két oldala között nyomáskü­lönbséget a forgó tömítőfolyadékban fellépő centrifugális erőtérnek a folyadékban, — annak szintkülönbséggel való elhelyezkedése esetén — 25 fellépő potenciálkülönbsége folytán létrejött hid­rosztatikus nyomáskülönbséggel elllensúlyozza. Ezek igen egyszerű szerkezeti kivitelű berende­zések és mivel a tömítőfolyadékot egy, a ten­gelyre szerelt tárcsa tartja forgásban, segédbe- 30 rendezést nem is igényelnek. Hátrányos tulaj­donságuk viszont az, hogy a tengely forgásának megszűnése esetén a folyadékgyűrű — tekint­ve, hogy fenti erőtér már nem áll fenn, — össze­omlik és így a berendezés tömítőhatása meg­szűnik. Ismeretesek továbbá olyan tömítőberendezé­sek is, ahol a folyadéktöltet mágnesezhető és így a forgás elektromos úton a tengely nyugal­mi állapotában is fenntartható, ezek azonban bonyolultak, nehezen kezelhetők és bonyolult szerkezeti felépítésük folytán a meghibásodási lehetőség is nagyobb. A találmány elé kitűzött cél az, hogy olyan egyszerű kialakítású folyadéktöltésű gyűrűs tömszelencét hozzunk létre, amely fenti hátrá­nyokat kiküszöböli és a tengely álló helyzetében is a gáztömör zárást biztosítja. A kitűzött célt a találmány szerinti berendez zéssel oly módon érjük el, hogy a folyadékgyű­rűs tömszelencét, egy, annak házában rögzített nagy hőállóságú, nagyszilárdságú, rugalmas, jó siklási tulajdonságú és finom felületi kivitelű (pl. teflonból előállított) tömítőgyűrűvel látjuk el, amelyet a tengely nyugalmi helyzetében rugó szorít a forgórészen kiképzett tömítőélhez. A tö­mítőél felületét és a rugóerőt úgy határozzuk meg, hogy a létrejövő nyomófeszültségek követ­keztében a tömítőgyűrűben túlzott maradandó alakváltozás ne keletkezzék. 162147

Next

/
Thumbnails
Contents