162109. lajstromszámú szabadalom • Tálca, peremes poharak és hasonló egységcsomagok tárolására és szállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG <$r^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. IX. 06. (MA—2263) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. VI. 29. 162109 Nemzetközi osztályozás: B 65 d 85/72 // í i a Feltaláló: Kulcsár János oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Budapest Tálca, peremes poharak és hasonló egységcsomagok tárolására és szállítására A találmány tálca, előnyösen műanyagból készített tálca, amely mind fölül peremes po­harakba, illetve pohár jellegű egységcsoma­gokba töltött termékek, mind egyéb élelmi­szerek tömeges szállításához és tárolásához használható. A modern terméktárolási, szállítási és el­osztási gyakorlat szükségessé teszi olyan egy­ségcsomagoílás alkalmazását, amely csomago­lás a termék kimért, kiadagolt egységéhez tar­tozik és a fogyasztó a termék felhasználása, elfogyasztása után a csomagolást eldobja, nem adja vissza az elosztónak vagy gyártónak. Az egységcsomagolás ilyen módja lehetővé teszi az egységcsomagok tárolásához, raktározásá­hoz és szállításához olyan gyűjtőedények, ösz­szefogó eszközök alkalmazását, amelyek a tá­rolást, szállítást és szétosztást megkönnyítik, a munkák gazdaságossági mutatóit javítják. Az egységosomagolás a termék, áru felhasz­nálása, elfogyasztása után általában megsem­misül, a gyűjtőedények, összefogó eszközök azonban általában visszakerülnek az elosztó, illetve gyártó vállalathoz, ezért az utóbbiakat olyanra kell kialakítani, hogy ezek alkalma­sak legyenek a sokszori újrafelhasználásra. Ezt a követelményt főként az indokolja, hogy &i Myen gyűjtőedények, összefogó eszközök előállítási ára a gyakorlatban szokásos egy­ségcsomagolások árának sokszorosa. Az egyes iparágak termékeik csomagolására különféle egységcsomagokat, az egységcsoma­gok tárolására, szállítására és elosztására sok­féle típusú gyűjtőedényt és összefogó eszközt 5 alakítottak ki. A gyűjtőedények, összefogó eszközök konstrukciójának természetesen al­kalmazkodni kell az egységosomagok alakjá­hoz és méreteihez. Ez indokolja, hogy a gya­korlatban olyan sokféle gyűjtőedényt és ösz-10 szefogó eszközt alkalmaznak. Az egységcsomagolt áruk között mennyiség, egészségügyi okok és tisztasági követelmények szempontjából lényeges helyet foglalnak el az 15 élelmiszerek, ezek között is főként a tejföl, joghurt, gyümölcskrémek, dzsem, reszelt tor­ma, mustár stb. Ezeket az újabb időkben po­harakba csomagolva juttatják el a fogyasztó­hoz, úgy, hogy a pohár légmentesen le-20 van zárva. Magának a pohárnak anyaga sé­rülékeny, aránylag kis erőhatással megrongál­ható, ezért az ömlesztve való szállításra, keze­lésre nem alkalmas. Kezeléséhez, szálításához védő eszközökbe, tálcákba kell helyezni. 25 Az ilyen típusú egységcsomagok kezeléséhez, szállításához az ismert gyűjtőedények, tálcák alkalmazása nem gazdaságos. Az egyik ismert gyűjtőedénykivitelnél két 30 párhuzamos tartó közé áruval töltött egység-162109

Next

/
Thumbnails
Contents