162105. lajstromszámú szabadalom • Áramkör digitális adatátvitel során a digitális jel kapuzására, a kapuzás során fllépő alapszinteltolódás önműködő kiküszöbölésével

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. III. 14. . (M>v—1952) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. VI. 29. 162105 Nemzetközi osztályozás: H 03 k 19/30 Feltalálók: Szabó Pál tud. munkatárs, 80%, Vashegyi György tud. munkatárs, 20% Budapest Tulajdonos: MTA Központi Fizikai Kutatóintézet, Budapest Áramkör digitális adatátvitel során a digitális jel kapuzására, a kapuzás során fellépő alapszinteltolódás önműködő kiküszöbölésével A találmány tárgya olyan áramkör, mely­nek segítségével a digitális adatátvitel során szükséges jelkapuzásoknál fellépő alapszintel­tolódásokat önműködően ki lehet küszöbölni, miáltal megtartható az ilyen áramkörök egy­szerű felépítése, anélkül, hogy ennek érdeké­ben korlátozni kellene a jelátvételi sebességet, vagy meg kellene változtatni a jelátvételi esz­közök szerkezeti kialakítását. A digitális méréstechnika egyik fontos prob­lémája a korszerű mérési módszerek révén szolgáltatott nagymennyiségű mérési adat to­vábbítása, tárolás, további feldolgozás, kiérté­kelés, kijelzés stb. céljára. Gazdaságossági meg­fontolásokból gyakran kívánatos bináris for­mában rendelkezésre álló információk válto­zatlan alakban való továbbítása hagyományos jelátviteli csatornákon, melyek sávszélessége — mint ismeretes — korlátozott (hangfrekvenciás vagy videofrekvenciás erősítők, telefonvonalak stb.). Az átviteli sáv felső határa az átviteli se­besség korlátozását, valamint jelalaktorzulást eredményez elsősorban, az alsó határ a to­vábbítandó bináris jelszintek időtartamának függvényében általában alapszint eltolódást okoz, ami adott esetben meghiúsíthatja az ilyen csatornákon átvitt jel gépi felismerését. Az utóbbi hiányosság kiküszöbölésére alkal­mazott módszerek közül 10 15 20 25 30 a vivőfrekvenciás modulációs eljárások (AM, FM) közös hátránya az elérhető in­formáció átviteli sebesség korlátozása, az alapszint helyreállító, megfogó kap­csolások ismert módon való alkalmazása az alkalmazott jeltovábbító csatorna egy eszközének (pl. erősítő) módosítását igény­li, tehát már meglévő berendezésbe kell beavatkozni. A találmány alapja az a felismerés, hogy a meglévő berendezések átalakítása nélkül is el­végezhető az alapszint helyreállítása, ha a mo­dulációs eljárás megválasztása tekintetében megszorítást alkalmazunk és a jelátviteli csa­torna bemenetére dolgozó, bináris információk kapuzására önmagában ismert módon alkal­mas logikai áramkört olyan — önmagában is­mert — szelephatású elemet tartalmazó osztó­lánccal egészítjük ki, melynek helyes beikta­tása esetén az áramkör vezérlésfüggően szol­gáltatja — vagy a két logikai jelszint váltakozásá­nak megfelelő álláspontokat, a jelátvétel idején, — vagy e logikai jelszintektől eltérő, rög­zített analóg mennyiségnek megfelelő jel­szintet, jelátviteli szünet idején. 162105

Next

/
Thumbnails
Contents