162073. lajstromszámú szabadalom • Festék és lakkréteg eltávolítására szolgáló készítmény és eljárás annak előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSAS SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 162073 W Bejelentés napja: 1971. VII. 15. (FE—845) Közzététel napja: 1972. VII. 28. I Megjelent: 1974. IX. 30. Nemzetközi osztályozás: C 09 d 9/00 W Bejelentés napja: 1971. VII. 15. (FE—845) Közzététel napja: 1972. VII. 28. I Megjelent: 1974. IX. 30. T ORSZÁGOS ALÁLMÁNY HIVATAL W Bejelentés napja: 1971. VII. 15. (FE—845) Közzététel napja: 1972. VII. 28. I Megjelent: 1974. IX. 30. r Feltalálók: Dr. Szabó Péter vegyész, 35%, Makk Antal vegyészmérnök, 35%, Détári László technikus, 30%, Budapest Tulajdonos: FERROKÉMIA KTSZ., Budapest Festék- és lakkréteg eltávolítására szolgáló készítmény és eljárás annak előállítására A találmány tárgya festék és lakkréteg eltá­volítására szolgáló készítmény és eljárás annak előállítására. Ismeretes, hogy festett felületekről a festék­réteg és lakkréteg eltávolítását különböző oldó­szerek'gyekkel végzik. Általánosságban elter­jedt a metilénfeloirid, metanol és hangyasav mégfelelő arányban történő elegyítésével elő­állított oldószerelegy ilyen célra való alkalma­zása i(ld. például Inzelt: Vegyi receptek c. könyv). A fienit leírt készítmények a tisztítandó felü­letről nagyon gyorsan párolognak. Ennek meg­akadályozására általában paraffint adagolnak a készítményekbe, á paraffin ugyanis a felületen a párolgást csökkentő iréteget alkot.. Mikroszkopikus vizsgálatokkal megállapít­ható, hogy ebben a felületen képződött réteg­ben mikrokristályos paraffinszerkezet alakul ki. A kristályok azonban csak látszólag alkot­nak összefüggő réteget, ez a réteg valójában a legkisebb külső behatásra, így például rezgésre, párolgás okpzta hőmérsékletváltozásira stb. meg­repedezik és így a továbbiakban már nem aka­dályozza meg a párolgási folyamatot. Ennek eredményeképpen a festék, illetve lakikiréteg el­távolításához lényegesen nagyobb mennyiségű oldószerelegy szükséges, mint amennyi a tény­leges leoldó hatást kifejti. A levegőbe ugyan­ekkor jelentős mennyiségű, egészségire ártalmas oldószer kerül, az oldószerelegy pedig az ál­landó párolgás folytán nem tud teljes egészé­ben a festék, illetve lakkrétegbe diffundálni, 5 csak a felületi réteget távolítja el. Emiaitt to­vábbi hátrányként jelentkezik, hogy az oldott réteg eltávolítása nehézkes. A találmány célja olyan, festék és lakktréteg eltávolítására alkalmas készítmények, továbbá 10 ezen készítmények előállítása, amelyek lehetővé teszik a technika jelenlegi állásából adódó hát­rányok kiküszöbölését. Azt találtuk, hogy amennyiben a megfele­lően megválasztott és megfelelő arányban ele­gyített oldószerekhez és paraffinhoz polivimil­acetátot is* adagolunk, úgy meglepően jó ha­tást lehet elérni. 15 20 25 30 A polivinilaicetát különlegesen előnyös hatása két lényeges tényezőn alapszik. Egyrészt a po­livinilacetát a parafinnal együtt olyan jó záró, rugalmas réteget képez a kezelt felületen, amely az oldószereknek csak az eltávolítandó rétegbe történő diffúzióját teszi lehetővé és ez­zel megakadályozza az oldószereknek a kör­nyező levegőbe való eltávozását. Másrészt pe­dig a kialakult poiMvinilaicietátos film nemcsak mint párolgáscsökkentő, hanem mint sűrítő' is szerepel, ellentétben az eddig ilyen célokra al­kalmazott készítményekkel, ahol a paraffin — 162073

Next

/
Thumbnails
Contents