162061. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új ftalazin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. IX. 13. (DA—288) Japán elsőbbsége: 1970. IX. 14. (80.659/70) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. VI. 29. 162061 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 51/06 Feltalálók : Katsujiro Ueno vegyész, Seiichi Miyazaki vegyész, Akira Akashi vegyész, Tokió, Japán Tulajdonos: Daiichi Seiyaku Co., Ltd., cég, Tokió, Japán Eljárás új ftalazin-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás új ftalazin-szár­mazékok, különösen az I. általános képletű új alkilidién-(bidrazinoHftalazin-szái1mazékok előál­lítására, mely képletben 5 Rí, R2, 1R3 és R4 mindegyike hidrogénatomot vagy kis szénatomszámú al­kilcsoportot jelent. Á találmány tárgya eljárás kiváló vérnyo- 10 máscsökkentő hatású vegyületek előállítása, melyek biztonságosan, mellékhatások nélkül al­kalmazhatók. Mindezideig az l-hidrazinotftalazint (a kö­vetkezőkben hidralazin) alkalmazták, a magas 15 vérnyomás kezelésére, de ez a nemkívánatos mellékhatásai miatt klinikád felhasználásra nem megfelelő. A hidralizin számos, telített karbonil-ve- 20 gyülettel képzett hidrazonját szintetizálták és biológiai aktivitását közzétették. [Emil Schütt­ler: Antihypertensive Agents, 227—229 old. (1967)]. Ezek a hidrazon-származékok azon­ban, mint vérnyomáscsökkentő gyógyszerek so- 25 hasam kerültek felhasználásra, mivel nemkí­vánatos mellékhatásokkal és alacsony aktivi­tással rendelkeznek. A találmány szerinti vegyületek előállítha­tók a II. képletű 1-hidrazinoftalazin, vagy só- 30 jának aj/9-telítetlen alifás aldehiddel vagy III. általános képletű a./ír-telítetlen alifás ketonnal végzett reakcióval, mely képletben Rt , R2, R3 és R4 mindegyike hidrogénatomot vagy kis szénatomszámú al­kilosoportot jelent, A reakciót általában megfelelő oldószerben, mint metanolban, etanolban vagy dioxánban, szobahőmérséklet és 100 °C közötti hőmérsékle­ten folytatjuk le. A reakcióelegyből az előállított vegyületek szabad bázis vagy savaddiciós sóinak formá­jában különíthetők el, melyek a szokásos mód­szerekkel egymásba átalakíthatók. A találmány szerinti vegyületek a hidrazon kötéssel jellegzetes, konijugált'kettős kötést ké­peznek, megbízható vérnyomáscsökkentő ha­tást és igen kedvező aktivitást mutatnak, mely tulajdonsággal az egyik közismert vérnyomás­csökkentő szer a hidralazin és hasonló, nem rendelkezik. Példaként megemlítjük az l-.(2-metil-2^bute­nilidénJ-hidrazinOiftalazin) az I. általános kép­letben Ri = R3 = H, R2 = R;! = CH:j ; a követ­kezőkben buteralazin) farmakológiai tulajdon­ságait — mely a találmány szerinti vegyüle­tek egyik képviselője — összehasonlítva a hid-162061

Next

/
Thumbnails
Contents