162040. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ureidofeniltiokarbamidok előállítására, valamint az azokat tartalmazó fungicidek

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. XI. 28. (BA—2502) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. XI. 29. (P 19 60 029.4) Közzététel napja: 1972. IV. 28. Megjelent: 1974. VI. 29. 162040 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 157/10; A 01 n 9/02 Feltalálók.: Dr. Widdig Arno vegyész, Blecher, Dr. Kühle Engelbert vegyész, Bergisch Gladbach, Dr. Sasse Klaus vegyész, Schildégen, Scheinpflug Hans biológus, Leverkusen, Dr. Grewe Ferdinand biológus, Burscheid, Dr. Kaspers Helmut oki. mezőgazda, Leverkusen, Dr. Frohberger Paul Ernst biológus, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Bayer Aktiengesellschaft cég, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás ureidofeniltiokarbamidok előállítására, valamint az azokat tartalmazó fungicidek A találmány eljárás ureidofeniltiokarbamidok előállítására, valamint az azokat tartalmazó fungicidek. Ismeretes, hogy a ditiokarbamátok, például a cink-etilén-4,2-bisz^ditiokiarbamát (2 457 674 szá- 5 mű USA szabadalmi leírás), fomgicidekkónt al­kalmazhatók. Azt találtuk, hogy az I általános képletű új ureidofeniltio'kaifoamidok — ahol 10 X n R R' és R" R'" halogénatomot, 1—4 szénatomos al­kiksoportot vagy 1—4 szénatomos aükoxicsoportot jelent, értéke 0, 1 vagy 2, 15 1—di2 szénatomos alikiksoportot je­lent, hidrogénatomot vagy 1—4 szénato­mos alkücsoportot képvisel, jelentése hidrogénatom vagy 1—2 20 szénatomos alkilcsoport, mimellett az alkilcsoport adott esetben halo­génatommal, ciánesoporttal, legfel­jebb 4 szénatomos alkoxicsoporttal, legfeljebb 5 szénatomos alkoxlkar- 25 bonilcsoporttal lehet helyettesítve, továbbá 3—16 szénatomos szubszti­tuált alkilcsoport, mimellett az alkil­csoport a fenti szubsztituensek kö­zül legalább egyet tartalmaz, toyáb- 30 bá 5—8 szénatomos cikloalkilcsoport, aralkilcsoport (amely adott esetben az ariirészben halogénatommal, rö­vidszénlánicú alkilcsoporttal és/vagy rövidszénláncú alkoxicsoporttal lehet helyettesítve), fenilcsaport (amely adott esetben Ihalogénatommal, rö­vidszénláncú alkilcsoporttal és/vagy rövidszénláncú alkoxicsoporttal lehet helyettesítve, legfeljebb 18 szénato­mos acilcsoport (amely adott esetben halogénatommal vagy rövidszénlán­cú alkoxicsoporttal van helyettesít­ve), aroilcsoport (amely adott eset­ben ^halogénatommal, rövidszénláncú alkilcsoporttal, rövidszénláncú alk­oxicsoporttal van helyettesítve), leg­feljebb 18 szénatomos alkilszulfonil­csoport, arilszulfonilosoport (amely adott esetben ihalogénatommal, ami­noesoporttal, rövidszénláncú alkilcso­porttal, rövidszénláncú alkoxicso­porttal van helyettesítve) és legfel­jebb 4 szénatomos dialkilaminocso­port, továbbá R" és R'" a közibezárt nitrogénatommal együtt egy 4—7 szénatomos heterociklusos gyűrűt is jelenthet, mimellett a gyűrű adott esetben további hetero-162040

Next

/
Thumbnails
Contents