162034. lajstromszámú szabadalom • Vázszerkezet feszített fémszalagos térelhatárolás

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^pr^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. V. 22. (AU—215) Közzététel na*pja: 1972. V. 28. Megjeleni: 1974. VI. 29. 162034 Nemzetközi osztályozás: E 04 c 2/08; E 04 c 5/12; E 04 d 5/02 Feltalálók: Seregi György oki. mérnök, Budapest, Keszthelyi Tibor oki. gépészmérnök, Budapest, Cserkaszky Antal oki. gépészmérnök, Nagymaros Tulajdonos: ALUTERV Alumíniumipari Tervező Vállalat, Budapest Vázszerkezetre feszített fémszalagos térelhatárolás A találmány olyan fémszalagokiból álló tér­elhatároló szerkezetre vonatkozik, melyeknél a fémszalagok tekercselt állapotban az építési helyre szállíthatók, majd megfelelő segédbe­rendezések segítségével vázszerkezetre feszít- 5 hetők és a földbe helyezett alaptestekhez hor­gonyozhatok. A hagyományos fémszerkezeti burkoló anya­gok általában kétféle elvi megoldás szerint ké- 10 szülnek. Az együknél teherviselő vázszerkezetre kerül ráhelyezésre a burkoló anyag (pl. tető­szerkezetnél a szelemenekre csavarozható hul­láimlemez). Ebben az esetben rendszerint csak önhordó szerepe van a burkoló anyagnak, 15 vagyis a vázszerkezet között veszi fel a rá jutó terheléseket. A másik eset a különféle héj és szendvics szerkezetek, ahol a teherviselés és térelhatárolás össze van kapcsolva és ugyanaz a szerkezeti elem látja el mindkét feladatot. 20 Ez utóbbi a korszerűbb és gazdaságosabb meg­oldás. Azonban az utóbbi esetben is csupán az eredetileg kialakított kedvező statikai és szer­kezeti rendszer kerül felhasználásra és a ren­deltetésszerű használat megkezdése előtt az al- 25 kaimazott anyagokban csupán az önsúlyból adódó feszültségek uralkodnak, A hasznos ter­helésre ezekben a szerkezetekiben az erőjáték­tól függően igénybevételek keletíceznek. Mind­két esetbén — amennyájben a burkoló anyag 30 vékony fémlemezből készül — a burkoló fém­szerkezet bordáza-tokikail, ill. különféle hajlít-­gatásokkal (pl. hullámlemez) teszik merevvé, hogy a húzó-nyomó igényibevételek felvételére egyaránt alkalmasak legyenek mind szálilítás és szereléskor, mind a kész szerkezetben a hasznos terhelések felvételekor. A merevitet­len vékonytamez szerkezetben ugyanis nyomó igénybevételeknél horpadási és kihajlása jelen­ségek adódnak. Teherviselő fém és vasbeton tartószerkeze­teknél szokás a szerkezetben előzetesen mester­séges úton feszültségeket előállítani (elő és utófeszített tartók), melyek célszerűen a hasz­nos terhelés okozta feszültségekkel ellentétes értelműek. így növelni lehet ezen tantótípusok teherbírását hasznos terhelésre. A találmány céűija a vékonyiemez burkoló szerkezeitek fentiekben ismertetett hátrányos tulajdonságainak kiküszöbölése, aimit úgy érünk el, hogy a szerkezet építésekor mester­séges húzó igénybevétellel megfeszítjük az egy­mást átlapoló fémszalagokat oly mértékig, hogy azokban a hasznos terhelések okozta igénybe­vételek szuperponálása után se keletkezhessenek nyomóigénybevételek. A találmány megfelelő segédberendezésekkel ezen erőbevitelt úgy oldja meg, hogy a feszítésből keletkező erő a talaj­ban elhelyezett betonlapokra adódjon át. 162034

Next

/
Thumbnails
Contents