161998. lajstromszámú szabadalom • Eszköz neutronsugárzás elleni védelemre

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. III. 14. (TA—1012) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. V. 31. 161998 Nemzetközi osztályozás: G 21 f 1/10 ígáiíw minta ^ Mm • i i Feltalálók: Entzmann Kari oki. mérnök, Wien, Dr. Holló János egyetemi tanár, Budapest, Kiss László egyetemi adjunktus, Budapest, Dr. Tóth Jenő egyetemi adjunktus, Budapest, Zagyvái István fizikus-kémikus, Budapest Tulajdonos: Tatabáríyai Szénbányák, Tatabánya Eszköz neutronsugárzás elleni védelemre A találmány tárgya eszköz neutronsugárzás elleni védelemre. A neutronsugárzás elleni védelem műszáki megoldása rendkívül fontos feladatot jelent atomén ~~,Ljműveikben és egyéb helyeken, ahol neutronsugárzással kell számolni. A maghasa­dási reakciókat kísérő neutronfluxus változó energiatartalmú gyors és lassú neutronokból te­vődik össze. Ezek lefékezésére, ül. a sugárzás eUená védelemre a gyors neutronokniál nagy hidroigéntartalimú anyagokat, pl. panafint, míg a lassú neutronokra nagy befogási hatáske­resztmetszettel rendelkező anyagokat, pl. 10 B izotóptairtalmú vegyületeket használnak. A fel­sorolt lanyagokból megfelelő rétegvastagságú (abszorpciós képességű), kellő szilárdságú, for­matartó és könnyen kezelhető építőelemeket készítenek. Az építőelemeket pl. parafinban diszpergált 10 B izotópvegyületekkel telítik, ill. impregnálják, ez az előáliításmód azonban rendkívül költséges és az építőelemek élettar­tama sem megfelelő. A 3161606 sz. USA szabadalmi leírásiban neutronsugárzás elleni védelemre glicerin és bóroxid komplex vegyületét tartalmazó poliole­fint javasolnak, ahol a poláolafin a neutronsu­gárzás elleni védelemihez elegendő mennyiségű bór-komplexet tartalmaz. Poliolefiiníkónt poli­etilént vagy polipropilént alkalmaznak. A po­liolefán masszába a bórkomplexet gyúrással be­keverik, míg a keverék homogén lesz. A fenti USA szabadalmi leírásban javasolt megoldás költséges, mert a gyors neutronok lefékezésére 5 szolgáló nagy .hidrogéntartalmú anyag egy po­limer termék, további hátrányként jelenkezik az is, hogy a massza a helyszínen gyors ütem­ben nem készíthető el. A találmány célkitűzése eszköz kidolgozása, 10 amelynek segítsiégével a neutronsugárzás elleni védelemre használt anyagok készítésmódja, egy­szerűsíthető és gazdaságosabbá tehető, a min­denkori igénynek megfelelően módosítható,. A találmány szerinti eszköz, amely neutron-15 sugárzás elleni védelemne alkalmas, azzal jel­lemezhető, hogy egy 10 B izotóp vegyület; vizes oldatából és valamely nagy hidrogéntartalmú vízoldható, szobahőmérsékleten polimerizálható monomer célszerűen rnetilnn-ibisz-akril-iaitnid és 20 akrilamid vagy akrilsav keverékéből, továbbá térihálósító szerekből, aktivátoroikból, adott esetben retardánsoklból áll, mimellett az előbbi keverék súlyára számítva, legfeljebb 50"/0 Hban x vízoldiható természetes vagy mesterséges lánc-25 polimereket vagy kopoláimereket és/vagy hid­raulikus kötésű szervetlen anyagokat tartal­mazhat, és a keverék térhatároló elemekkel, amelyeknek szerkezeti anyaga itextilia, mű­anyag, gumi, fa, fém vagy ezek kombinációja, 30 határolva van. 161998

Next

/
Thumbnails
Contents